Ga direct naar inhoud
Nieuws

Zaaien in het Wormer- en Jisperveld voor de weidevogels

26 april 2023 | Jowien van der Vegte

Komende weken wordt er, wanneer het weer een paar dagen gunstig is, op een aantal weilanden van Natuurmonumenten in het Wormer en Jisperveld gras en kruiden gezaaid. Stukken kale grond als gevolg van werkzaamheden vorig jaar worden hiermee weer goed leefgebied voor weidevogels. Het zaaien zal met kleine trekkers en lopend met de hand gedaan worden. Het is broedseizoen en normaal liggen de werkzaamheden in het veld dan stil. Het echter belangrijk dat het zaaien hier op korte termijn gebeurt: voordat ongewenste planten de kale grond innemen en het leefgebied van de weidevogels verruigt. Vooraf wordt gekeken of en waar broedvogels zitten, zodat we ze zo min mogelijk verstoren.

Tureluur - Teun Veldman

Vorig najaar zijn een aantal weilanden opgeknapt in de Schaalsmeerpolder en in het vaarland van het Wormer- en Jisperveld. De uiteinden van percelen, de zogenaamde ‘kopakkers’, en diepe plekken in percelen zijn aangevuld met extra grond. In een geval gaat het om bijna het hele perceel. De werkzaamheden waren nodig om een goed leefgebied voor de weidevogels te creëren. Hessel Zoer, boswachter Wormer- Jisperveld: “Na de werkzaamheden vorig jaar was het te nat en te koud om gras en kruiden te zaaien. Nu kan dat wel en het is hard nodig ook. Het koolzaad en de akkerdistel komen al volop boven. We willen voorkomen dat die zaad zetten en zich verspreiden. Daarom wordt de komende weken, bij goed weer, pleksgewijs het gras-kruidenmengsel gezaaid. Volgend voorjaar zullen dit weer goede plekken voor de weidevogels zijn. Dat is waar we het allemaal voor doen: de graslanden een zo goed mogelijk leefgebied maken voor de weidevogels”.

Bloemrijke weides, insecten en water

Samen met boeren en vrijwilligers beheert Natuurmonumenten het natuurgebied Wormer- en Jisperveld. Die samenwerking werpt zijn vruchten af. In het voorjaar wemelt het hier van de weidevogels, en dat tegen de landelijke trend in, zo blijkt uit de broedvogeltelling van vorig jaar. Weidevogelkuikens zoeken insecten in een open landschap met bloemrijke weides en drassig grasland. Dat hebben ze in het Wormer- en Jisperveld.

Jowien van der Vegte
Jowien van der Vegte

Boswachter