Zuidgors

Nieuws uit Zuidgors

  • Zuidgors Westerschelde
    30 maart 2022 | Fred Prak

    Natuurmonumenten krijgt gelijk in bezwaar tegen garnalenvisserij Westerschelde

    De uitspraak van 30 maart 2022 door de Raad van State betekent opnieuw huiswerk voor de minister. Als gevolg van een bezwaar van Natuurmonumenten tegen de vergunningverlening voor garnalenvisserij in Natura2000 gebied de Westerschelde moet het ministerie beter motiveren waarom ze denkt dat dit geen schade toebrengt aan de natuur. Uit onderzoek blijkt namelijk dat bodem beroerende visserij slecht is voor de biodiversiteit. Binnen Natura2000 gebieden zou dat meegenomen moeten worden bij de vergunningverlening. Zeker in een gebied zoals de Westerschelde waar de staat van de natuur ronduit slecht is.

  • logo