Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurmonumenten krijgt gelijk in bezwaar tegen garnalenvisserij Westerschelde

30 maart 2022 | Fred Prak

De uitspraak van 30 maart 2022 door de Raad van State betekent huiswerk voor de minister. Als gevolg van een bezwaar van Natuurmonumenten tegen de vergunningverlening voor garnalenvisserij in Natura2000 gebied de Westerschelde moet het ministerie beter motiveren waarom ze denkt dat dit geen schade toebrengt aan de natuur. Uit onderzoek blijkt namelijk dat bodem beroerende visserij slecht is voor de biodiversiteit. Binnen Natura2000 gebieden zou dat meegenomen moeten worden bij de vergunningverlening. Zeker in een gebied zoals de Westerschelde waar de staat van de natuur ronduit slecht is.

Zuidgors Westerschelde

Wij zijn blij dat onze bezwaren gegrond zijn verklaard, maar we zijn er nog niet. Het ministerie van LNV moet van de rechter haar huiswerk opnieuw doen, omdat een aantal zaken onvoldoende zijn onderbouwd. Dat betekent dat er nog een hoorzitting zal komen waarin wij worden gehoord, dat er daarna opnieuw een 'beslissing op bezwaar' genomen zal moeten worden door de minister. Dat volgen we nauwlettend, zo nodig gaan we daartegen opnieuw in beroep. 

Zware dobberVolgens de rechter heeft LNV onvoldoende aangetoond dat garnalenvisserij door de Nederlandse vissers samen met de garnalenvisserij door de Belgische vissers geen negatief effect heeft op het bodemleven en op bepaalde beschermde vis- en vogelsoorten. De minister zal een aardige dobber hebben om haar besluit beter te motiveren: onderzoek toont aan dat garnalenvisserij negatieve impact heeft op de biodiversiteit.

De staat van de natuur in de Westerschelde is slecht. Voor tal van soorten worden de instandhoudingsdoelstellingen, waarvoor het gebied als N2000 gebied is aangewezen niet gehaald. Meer garnalenvisserij levert vooral meer van één exoot op (ensis, Amerikaanse zwaardschede). Andere, meer kwetsbare soorten verdwijnen juist en daardoor ontstaat er minder biodiversiteit. Dat is slecht voor de natuur, betekent achteruitgang van soorten en staat haaks op de N2000 doelstellingen voor kwetsbare natuur.

We wachten het nieuwe besluit van de minister af, kijken kritisch mee en houden vol.

De volledige uitspraak van de Raad van State staat hier

Fred Prak

Persvoorlichter Noord (Overijssel, Drenthe, Friesland, Groningen en Waddenzee)