Ga direct naar inhoud
Nieuws

Bodemleven Roggenplaat herstelt zich

24 september 2021 | Paul Begijn

Goed nieuws voor alle vogels die komen tafelen op de Roggenplaat, want de eerste monitoringsresultaten van de grootste zandplaat in de Oosterschelde zien er gunstig uit.

wulp

In 2019 brachten Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten 1,3 miljoen kuub zand uit de Roompotgeul terug op de plaat. Een maatregel die hard nodig is, omdat de zandplaat te kampen heeft met zandhonger. Door het ontbreken van voldoende dynamiek verdwijnt zand in de geulen maar wordt het niet terug op de platen gebracht. Vogels als de wulp en rosse grutto krijgen daardoor steeds korter de tijd om aan te schuiven.

 

 

 

roggenplaat suppletie

Werkzaamheden op de Roggenplaat waar in 2019 1,3 miljoen kuub zand is aangebracht

Rijk bodemleven keert terug

Eerder werd al bekend dat met name middelgrote wadpieren al vrij snel terug waren in de gesuppleerde delen. Uit recent onderzoek van Wageningen Marine Research blijkt nu dat ook op de suppletielocaties waar slechts een dunne laag is aangebracht, de zagers, kreeftjes, kokkels en andere schelpdieren terugkeren. Op plekken waar meer zand is gesuppleerd, blijft het bodemleven wat achter. Echter is daar ook rekening mee gehouden in de berekeningen. Bij een eerdere proefsuppletie van de Galgeplaat in 2018 bleek toen al dat het bodemleven 3 jaar nodig had om zich volledig te herstellen. Ondertussen start een verkenning om de Galgeplaat rond 2025/2026 te kunnen voorzien van een verse laag zand.

 

roggenplaat
Paul Begijn
Paul Begijn