Ga direct naar inhoud
Nieuws

Nestbescherming Oosterschelde groot succes

29 juni 2020 | Paul Begijn

De nestbescherming van bontbekplevieren, strandplevieren en scholeksters op strandjes langs de Oosterschelde heeft succes. Afgelopen periode zijn veel van de beschermde nesten uitgekomen waarbij meer dan de helft van de kuikens vliegvlug is geworden. Ook in Kattendijke, waar vorig jaar een nest moedwillig werd vertrapt, zijn drie kuikens groot gebracht.

bontbekken

Vanaf de start van het broedseizoen in april hebben Natuurmonumenten en Nationaal Park Oosterschelde zich ingezet voor de bescherming van kwetsbare grondbroeders langs de Oosterschelde. “De nesten van deze vogels liggen vaak op de grond, tussen de stenen van de dijk, tussen de schelpen op de strandjes of het gras van de dijk”, vertelt boswachter Paul Begijn van Natuurmonumenten. “Dit zijn tevens de plekken waar mensen graag recreëren. Verstoring ligt daarom snel op de loer waardoor nesten steeds vaker mislukken.” Daarom hebben Natuurmonumenten en Nationaal Park Oosterschelde afgelopen tijd op zo’n tien locaties schapenrasters geplaatst op plekken waar bontbekplevieren, strandplevieren en scholeksters broeden. Met succes, want veel van de nesten zijn succesvol uitgekomen.

Hoopgevende resultaten

In totaal zijn binnen het project ruim 90 nesten geteld op strandjes en dijken langs de Oosterschelde. Een groot deel daarvan is goed afgeschermd binnen het raster. Op een aantal plekken werden nesten aangetroffen buiten het raster en op rustigere afgelegen delen langs de Oosterschelde. Boswachter Paul Begijn is positief gestemd bij het opmaken van de tussenbalans. “De resultaten zijn erg hoopgevend en tonen aan dat de genomen maatregelen effect hebben. Gezien de kwetsbare status van de soorten is dit prachtig nieuws. Het geeft moed om het project de komende jaren voort te zetten en waar kan nog breder te trekken.”

Draagvlak omgeving

Volgens Begijn was het ook belangrijk om draagvlak te krijgen bij de omgeving en overheidsinstanties. “Vanaf begin af aan hadden we zowel het waterschap als de gemeentes aan ons zijde. Dit was met name belangrijke voor het kunnen afzetten van de trajecten, die veelal op waterschapsgronden liggen. Maar ook de omgeving heeft goed gereageerd. Mensen respecteerden de afgesloten trajecten en zijn desgewenst een stukje verderop gaan zitten.” Bij Kattendijke werd aanvankelijk zelfs het hele strandje afgezet, waar inwoners graag komen om te genieten van de Oosterschelde. Begijn: “Inmiddels zijn daar drie kuikens succesvol groot gebracht en is een koppel bontbekplevieren zelfs begonnen aan een tweede legsel. Ditmaal wel iets meer in een uithoekje van het strand, waardoor we een deel kunnen vrijgeven voor recreatie.”

Als dank voor de inwoners van Kattendijke en om te laten zien waar we het voor doen, worden de inwoners binnenkort uitgenodigd voor een excursie over kustbroedvogels.

Paul Begijn
Paul Begijn