Ga direct naar inhoud
Nieuws

Nesten bontbekplevieren en strandplevieren langs Oosterschelde beter beschermd

23 april 2021 | Paul Begijn

Nationaal Park Oosterschelde, Natuurmonumenten en Stichting Het Zeeuwse Landschap zijn begonnen met het afzetten van stukken dijk en schelpenstrandjes langs de Oosterschelde. Met deze maatregel krijgen bontbekplevieren, strandplevieren en scholeksters de kans om in alle rust te broeden en hun kroost groot te brengen.

bontbekplevier

Op 'gesloten' dijktrajecten en strandjes rondom de Oosterschelde broeden regelmatig scholeksters, bontbekplevieren en af en toe een strandplevier. “De nesten van deze vogels – vaak niet meer dan een kuiltje - liggen vaak op de grond tussen de stenen van de dijk of op een schelpstrook op een strandje”, vertelt boswachter Paul Begijn van Natuurmonumenten. “De nesten zijn daarom erg kwetsbaar en gevoelig voor verstoring.”

Soorten onder druk

Van de bontbekplevier broeden er momenteel slechts 300 tot 350 paar in Nederland, waarvan ruim 30 paar rondom Nationaal Park Oosterschelde. Van de strandplevier zijn zelfs maar 120 tot 160 broedparen bekend in Nederland. Ook voor de scholekster is de Oosterschelde een belangrijk broedgebied.

Ruud Poelstra - Natuurmonumenten

Bontbekplevieren maken niet heel veel werk van hun nest. Het is hooguit een kuiltje in het schelpengruis.

Nest bescherming

In totaal hebben de natuurorganisaties zo’n 15 locaties in beeld om rasters te plaatsen als nestbescherming om de bezoekers op afstand te houden. Een aantal plekken worden op voorhand afgesloten omdat bekend is dat er jaarlijks terugkerend broedsucces is. Andere plekken worden pas afgesloten nadat er broedactiviteit is waargenomen. Vrijwilligers van Nationaal Park Oosterschelde en Natuurmonumenten houden de potentieel geschikte locaties voortdurend in de gaten, zodat er bij nestactiviteit snel overgegaan kan worden tot afsluiting. De meeste nesten bevinden zich op dijktrajecten die doorgaans al afgesloten zijn voor het publiek, maar waar desondanks toch nog regelmatig verstoring plaatsvindt. Een enkele plek, zoals bij Kattendijke, bevindt zich wel aan een doorgaande fietsroute. Om de bezoekers goed te informeren, worden informatiebordjes geplaatst om de reden van de afsluiting uit te leggen en begrip te vragen voor de situatie.

bontbek nest

Monitoring

Met behulp van een ervaren groep vrijwilligers worden de nesten van bontbekplevieren, strandplevieren en scholeksters rond de Oosterschelde gemonitord. Op die manier wordt het broedsucces in kaart gebracht en kunnen gerichte maatregelen genomen worden om nesten te beschermen. Ook worden een aantal vogels geringd door medewerkers van Delta Milieu Projecten, zodat ze gevolgd kunnen worden en we aan de hand van hun trekbewegingen nog meer te weten komen over deze kwetsbare kustvogels.

De natuurorganisaties putten moed uit de successen van vorig jaar, toen werd gestart met de nestbescherming. Toen konden 20 bontbekplevieren, 17 scholeksters en 2 strandplevieren in alle veiligheid grootgebracht.

Het broedseizoen loopt tot begin augustus.

broedsucces

Broedsucces aan het strandje bij Kattendijke in de zomer van 2020. Deze jongen van de bontbekplevier vlogen uiteindelijk uit.

Paul Begijn
Paul Begijn