Ga direct naar inhoud
Nieuws

Ophoging Roggenplaat in Oosterschelde op schema

19 november 2019 | Paul Begijn

De zandsuppletie van de Roggenplaat in de Oosterschelde vordert gestaag. De eerste locatie, de meest noordoostelijke, is inmiddels klaar met een inhoud van ruim 150.000 kuub zand. In totaal worden zeven locaties opgespoten. De voedselrijke zandplaat in de Oosterschelde is belangrijk voor trekvogels en rustende zeehonden. Door de Oosterscheldekering is de stroming minder sterk waardoor er geen natuurlijke opbouw meer is van zandplaten, de zogenoemde zandhonger. Met name tijdens stormen verdwijnt er zand in de naastgelegen geulen. Daardoor wordt de voor de natuur zo belangrijke Roggenplaat steeds lager en kleiner. Met de zandsuppletie van de grootste en meest voedselrijke zandplaat in Nationaal Park Oosterschelde wordt voorkomen dat de plaat in de golven verdwijnt.

scholeksters roggenplaat

Boskalis werkt nu aan het opspuiten van het tweede en derde deelsegment op de zandplaat in Nationaal Park Oosterschelde. “Het suppleren van de Roggenplaat gebeurt op het getij”, vertelt projectleider zandhonger Eric van Zanten van Rijkswaterstaat. “Er wordt 24/7 gewerkt aan het ophogen van de zandplaat. Daarbij gaan we zorgvuldig te werk, waarbij we afhankelijk van het getij op de westelijke of oostelijke zijde van de plaat  zand opspuiten. Dat heeft te maken met de richting van de stroming, om te voorkomen dat er zand meegevoerd wordt richting de mosselpercelen.”

suppletie 1

Weersomstandigheden

De ophoging van de Roggenplaat verloopt volgens planning. De verwachting is dat de werkzaamheden net voor de kerst afgerond zijn. Dit is wel sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Slecht weer kan leiden tot stuwing van water op de plaat, waardoor er minder tijd overblijft bij laag water, om het zand op de plaat te verzetten. Hoewel het weer afgelopen dagen is omgeslagen, worden voorlopig geen zware stormen verwacht.

suppletie 2

Zandhonger

Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten zetten zich al langere tijd in voor de ophoging van de zandplaten die cruciaal zijn voor de natuur. Boswachter Paul Begijn: "Sinds de aanleg van de Oosterscheldekering is er sprake van zandhonger. De dynamiek is door de aanleg van de werkeilanden en de pijlers sterk verminderd. Er stroomt 30% minder water in en uit de Oosterschelde en ook de kracht waarmee dat gebeurt is verminderd. Met name tijdens stormen wordt zand van de platen afgekalfd. Het getij is echter niet meer sterk genoeg om het zand terug op de platen te brengen. Per saldo worden de platen daardoor steeds lager en blijft er minder tijd over voor steltlopers om hun buikje rond te eten. Maar ook de veiligheid wordt gediend: de dijken aan de zuidkant van Schouwen-Duiveland krijgen te maken met verminderde golfaanval."

vogels

De suppletie is onderdeel van het project Smartsediment in het kader van het Europese subsidieprogramma Interreg V Vlaanderen-Nederland.

Paul Begijn
Paul Begijn