Ga direct naar inhoud
Nieuws

Uitvoering zandsuppletie Roggenplaat in winter 2019/2020

23 april 2018 | Paul Begijn

De zandsuppletie van ruim 1,62 miljoen kuub zand op de Roggenplaat in de Oosterschelde is een jaar uitgesteld. Aanvankelijk zou het zand komende winter opgespoten worden om ervoor te zorgen dat de zandplaat ook in de toekomst een rijk gedekte tafel is voor duizenden steltlopers. Echter om alles in goede banen te laten lopen en het proces zo zorgvuldig mogelijk aan te vliegen, is besloten om het project een jaar op te schuiven.

De Roggenplaat en de binnendijkse natuurgebieden in Plan Tureluur hebben een belangrijke wisselwerking

Begin april heeft de stuurgroep suppletie Roggenplaat de uitvoeringsplanning van de suppletie besproken. Deze uitvoering stond gepland voor de winter van 2018/2019. De voorbereidingen daarvoor zijn nu in volle gang. Echter, als gevolg van de lopende beroepsprocedures is de kans zeer klein, dat er na de uitspraak door de Raad van State nog voldoende tijd overblijft voor een zorgvuldige aanbesteding en uitvoering van de suppletie. Om die reden heeft de Stuurgroep besloten om de aanleg van de suppletie te verplaatsen naar de winter van 2019/2020, zodat een zorgvuldige uitvoering door de aannemer gegarandeerd kan worden.

Zandhonger

De voedselrijke zandplaat in de Oosterschelde wordt door zandhonger steeds kleiner en dat is slecht voor trekvogels en rustende zeehonden. Door de Oosterscheldekering is de stroming minder sterk waardoor er geen natuurlijke opbouw meer is van zandplaten. Met name tijdens stormen verdwijnt er zand in de naastgelegen geulen. Daardoor wordt de voor de natuur zo belangrijke Roggenplaat steeds lager en kleiner. Tienduizenden trekvogels en een grote populatie zeehonden in de Oosterschelde zijn sterk afhankelijk van de Roggenplaat. Voor kustvogels als de rosse grutto en zilverplevier is de Roggenplaat een rijk gedekte tafel waar volop voedsel te vinden is. Zeehonden zogen er hun jongen en komen er tijdens laag tij tot rust. Met het opspuiten van zand blijft de Roggenplaat hen de komende dertig jaar een plek geven. Boswachter Paul Begijn: “Voor de natuurwaarden op en rond de Roggenplaat heeft de verschuiving naar volgend jaar geen directe gevolgen, maar de noodzaak om op te hogen blijft natuurlijk onverminderd groot. Als we niet ingrijpen, is de zandplaat binnen dertig jaar z’n ecologische functie als ‘wegrestaurant’ in de Oosterschelde kwijt.”

 

Paul Begijn
Paul Begijn