Ga direct naar inhoud
Nieuws

Voorlopig geen Brouwerseiland in Grevelingenmeer

30 april 2019 | Paul Begijn

Vandaag deed de Raad van State uitspraak over het proces dat de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) en Natuurmonumenten aanspanden tegen de plannen voor het omstreden villapark Brouwerseiland in het Grevelingenmeer. De rechter besloot dat de bouw van Brouwerseiland, op basis van de grote bezwaren die de natuurorganisaties en de Zeeuwse publieke opinie hebben aangedragen, moet worden afgeblazen.

Brouwerseiland

De Raad van State vernietigt het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en de natuurvergunning voor de dertien kunstmatige eilanden van in totaal 55 hectare in de Grevelingen waarop ruim 300 vakantievilla’s hadden moeten komen. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk. De uitspraak betekent overigens geen definitief 'nee'.

Doorn in het oog

Het geplande park aan de Brouwersdam was een doorn in het oog van de natuurorganisaties, omdat met het groots opgezette villapark kostbaar natuurgebied en het kenmerkende open landschap van de Zeeuwse eilanden voor altijd verloren dreigde te gaan. Bovendien, vinden ze, zou Brouwerseiland de toegang en het gebruik van het natuur- en recreatiegebied voor het brede publiek volledig veranderen en zelfs ernstig belemmeren.Negatieve gevolgen voor natuur

Sinds de presentatie van de plannen voor Brouwerseiland in 2017 zijn ZMf en Natuurmonumenten, gedragen door hun achterban en crowdfunders, samen de strijd aangegaan tegen dit project. Een landschapsenquête van Natuurmonumenten wijst uit dat de Zeeuwse bevolking grote waarde hecht aan de beleving van het landschap, de weidsheid en de rust. ZMf liet onderzoeken doen naar de effecten van de bouw van het villapark op de natuur en op sociaal economische vlak. Hieruit komt naar voren dat het villapark relatief weinig extra werkgelegenheid oplevert en dat de gevolgen voor de natuur negatief zijn. "Brouwerseiland is gericht op een klein selectief publiek", zegt Robbert Trompetter van de ZMF. "Nu het is afgeblazen, blijft dit gebied behouden voor de natuur en kan een grote groep mensen hier gratis blijven genieten van de rust, ruimte en vrijheid."  

Enorm opgelucht

De ZMf en Natuurmonumenten zijn ongelofelijk blij met de uitspraak van de rechter. Het bevestigt de waarde van het kritisch blijven en het geven van een krachtig tegengeluid. En het is een erkenning voor de Zeeuwse samenleving die ontwikkelingen zoals Brouwerseiland niet ziet zitten. Trompetter: "We hebben keihard gevochten voor dit mooie stukje Zeeland en we zijn enorm opgelucht over deze uitspraak. De uitslag geeft een extra reden om heel snel met een visie op de bebouwing van de randen van Deltawateren te komen. Zonder een dergelijke visie en harde afspraken kunnen we snel weer in een dergelijke situatie komen. Dat is voor geen enkele partij wenselijk.’

Geen definitief nee 

De uitspraak hoeft geen definitief einde te betekenen voor het project Brouwerseiland. De Afdeling bestuursrechtspraak constateert tekortkomingen in de besluiten voor Brouwerseiland. Als de betrokken overheden door willen gaan met het project, zijn er aanpassingen en nieuwe onderzoeken nodig. 

ZMf en Natuurmonumenten willen iedereen die hen gesteund heeft in de strijd tegen Brouwerseiland bedanken. Achterban, crowdfunders, lokale initiatieven van groot tot klein en Bescherm de kust, bedankt voor jullie niet aflatende steun tijdens dit langlopende proces!

 

Paul Begijn
Paul Begijn