Wandelen

Wandelroute Levensstrijd: ‘langs water en land’, Zeeland

Wandelen

Wandelroute Levensstrijd: ‘langs water en land’, Zeeland

Wandel door zilte natte natuurgebieden waar de sporen van de strijd tegen het water nog zichtbaar zijn.

Natuurgebieden Levensstrijd en Rengerskerke vormen een oase voor kust- en weidevogels. Tijdens de vogeltrek strijken hier duizenden vogels neer om uit te rusten en op zoek te gaan naar voedsel. Overwinteraars als de smient, wulp en wintertaling maken in de lente plaats voor broedvogels als de kievit, grutto en tureluur. Tijdens de vogeltrek in het voor- en najaar komen soorten als de rosse grutto, zilverplevier en kanoetstrandloper even aansterken tijdens hun verre reis.

Vogels, bruinvissen en weidse uitzichten

Wandel door het land van weidse uitzichten, zilte lucht met vogels in de lucht, met bruinvissen en zeehonden in de Oosterschelde en geniet van de kleurenpracht van bloemen en planten. Ontdek wandelend de vogelboulevard van Zeeland.

De wandelknooppunten

De route volgt het wandelknooppuntennetwerk. Start vanaf parkeerplaats Hoofdpoortstraat (vrij parkeren) in Zierikzee aan de bovenzijde van de dijk: 44-43-66-36-37-11-44. Je kunt de route inkorten via de knooppunten 67 en 37 (6 kilometer route).

Combineer met een bezoek aan Zierikzee!

De wandeling is prima te combineren met een bezoek aan monumentenstad Zierikzee, waar je een prachtige stadswandeling staat te wachten door de pittoreske straatjes langs monumentale gebouwen, de haven van Zierikzee en verschillende souvenirswinkeltjes.

Wandel deze route met onze route app

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

De route

 Startpunt

1Startpunt

Welkom in Zeeland! Wandel door het land van weidse uitzichten, zilte lucht met vogels in de lucht, met bruinvissen en zeehonden in de Oosterschelde en geniet van de kleurenpracht van bloemen en planten. Ontdek wandelend de vogelboulevard van Zeeland.

De route volgt het wandelknooppuntennetwerk. Start vanaf parkeerplaats Hoofdpoortstraat (vrij parkeren) in Zierikzee aan de bovenzijde van de dijk: 44-43-66-36-37-11-44. Je kunt de route inkorten via de knooppunten 67 en 37 (6 kilometer route).

2Uitkijkpunt Kiekuut

Uitkijkpunt Kiekuut vormt een prachtige plek om de enorme vogelrijkdom van dichtbij te ervaren. In het voorjaar zijn het de kieviten die als ware luchtacrobaten door het luchtruim heen en weer vliegen. Alle tijden van het jaar maak je hier een goede kans om lepelaars te zien vissen. Met hun lepelvormige snavel zeven ze garnaaltjes en stekelbaarsjes naar binnen. In de wintermaanden strijken er grote groepen kleurrijke smienten en wintertalingen neer.Volg knoopunt 66

Uitkijkpunt Kiekuut
Uitkijkpunt Kiekuut
Uitkijkpunt Kiekuut
Uitkijkpunt Kiekuut
Uitkijkpunt Kiekuut
Uitkijkpunt Kiekuut

3Bruinvis

Volg het pad tot het uiterste puntje van het havenhoofd. Hier vind je een van de beste spotplekken om bruinvissen te zien. Hoewel de bruinvis vaak wordt aangezien voor een dolfijn, is het familie van de walvisachtigen. Het is tegelijkertijd ook één van de kleinste walvissoorten. Bruinvissen kunnen maximaal 1.90m worden. De dieren zoeken voedsel op en rond de zeebodem. Ze eten een gevarieerd menu van kleinere vissoorten als sprot en haring maar ook inktvissen en schaaldiertjes. De dieren duiken meestal voor zo’n 3 minuten onder water en blijven  zo'n anderhalve minuut aan de oppervlakte. Goed zichtbaar is de rugvin waarmee ze enkele seconden boven water komen.Volg knoopunt 66

Bruinvis
Bruinvis
Bruinvis
Bruinvis

4Inlaag en karrevelden

Boven op de dijk heb je prachtig uitzicht over de inlaag en karrevelden van Levensstrijd. Vroeger werd de grond in dit gebied grotendeels afgegraven om de dijken te verhogen. Om een nieuwe watersnoordramp voor te zijn, werden op sommige plekken reservedijken aangelegd. Op die manier ontstond een inlaag. In de inlaag zijn de sporen nog te zien waarop de karren het grond afvoeren naar de dijk: de zogenaamde karresporen. Tegenwoordig is de inlaag een belangrijk voedsel en rustgebied voor kustvogels als de tureluur, scholekster en wulp.Volg knooppunt 66

Inlaag en karrevelden
Inlaag en karrevelden

5De Zeelandbrug

Turend over de Oosterschelde valt je oog op een imposant bouwwerk: de Zeelandbrug. De Zeelandburg vormt een belangrijke verbinding tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland. De brug werd op initiatief van Provincie Zeeland gebouwd om een goede noord-zuid verbinding te garanderen. Volgens de oorspronkelijke plannen zou de huidige stormvloedkering in het westen dienen als hoofdverbinding. De bestaande veerverbinding tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland kon de verkeersdruk niet meer aan en de afdamming van de Oosterschelde (Stormvloedkering) liet langer op zich wachten dan gepland. In 1965 opende Koningin Juliana de ruim 5 kilometer lange en 54 pijlers tellende brug.Volg knooppunt 66

De Zeelandbrug
De Zeelandbrug

6IJsvogel

Met name in de wintermaanden trekken ijsvogels uit het binnenland naar de Zuidkust van Schouwen om te vissen. Het zoute zeewater van de Oosterschelde bevriest nooit waardoor ze makkelijk aan prooivis kunnen komen, ook in strenge winters. De grote stenen aan de onderkant van de zeewering vormen een prima rust- en observatieplek voor de ijsvogel. Kenmerkend zijn de felblauwe en oranje kleuren en de luide fluitende roep tijdens het vliegen.Volg knooppunt 66 

IJsvogel
IJsvogel

7Inkorten?

Als je wilt, kun je hier de route verkorten. Volg dan eerst knooppunt 67, daarna knooppunt 37.

Inkorten?
Inkorten?

8Wegrestaurant voor kustvogels

De ‘magische witte’ schelpenbult middenin de Oosterschelde ligt vooral bij zonnig weer prachtig op. De schelpenbult is onderdeel van de 1500 hectare grootte Roggenplaat, een belangrijk ‘wegrestaurant’ voor kustvogels. De kokkelschelpen vormen belangrijk voedsel voor scholeksters in de Oosterschelde. De lege kokkelschelpen worden door de getijstroom op het meest oostelijke puntje van de Roggenplaat neergelegd. Bij hoog water is de schelpenbult de enige plek van de zandplaat die nog boven water uitsteekt.Volg knooppunt 36. Kies voor de verkorte route (6 km) via de knooppunten 67 en 37. 

Wegrestaurant voor kustvogels
Wegrestaurant voor kustvogels
Wegrestaurant voor kustvogels
Wegrestaurant voor kustvogels

9Uitkijkpunt

Vanaf dit uitkijkpunt heb je  een spectaculair uitzicht over de karrevelden en karresporen. Het landschap ademt hier een en al geschiedenis. De strijd tegen het water heeft diepe sporen achtergelaten in het landschap. Zilte planten als zeekraal en klein schorrenkruid gedijen hier prima. In het najaar steken de dieprode kleuren prachtig af tegen de donkere wolken. Links ligt de Suzanna’s en Kisters Inlaag. De reservedijk diende in geval van nood.Volg knooppunt 37

Uitkijkpunt
Uitkijkpunt
Uitkijkpunt
Uitkijkpunt

10Kleine zilverreiger

Sinds een aantal jaren is er een opvallend witte verschijning te zien langs de ondiepe oevers van Rengerskerke: de kleine zilverreiger. In tegenstelling tot zijn grotere broer, de grote zilverreiger, is de kleine zilverreiger een meer algemene gast in Zeeland. Herkenbaar aan de gele tenen jaagt hij stilstaand of al lopende op kleine visjes. Slapen doet hij in de bomen bij de Schelphoek of Ouwerkerk. Broedplekken liggen vooral bij Oostvoorne, in Voornes Duin.  Volg knooppunt 37

Kleine zilverreiger
Kleine zilverreiger

11Weidevogels en steltlopers

Hier is volop ruimte gecreëerd voor weidevogels en steltlopers. De voormalige landbouwgronden zijn ingericht als grasland; de contouren van het boerenland zijn nog zichtbaar. Oude kreken zijn in ere hersteld en daar profiteren zoutminnende planten als zeekraal en zeeaster van. Het behoud van bestaande graslanden en de aanwezigheid van akkerbouw in de nabije omgeving trekken akkervogels als veldleeuwerik, kievit, grutto en gele kwikstaart aan. En met een beetje geluk zie je de patrijs.Volg knooppunt 11

Weidevogels en steltlopers
Weidevogels en steltlopers
Weidevogels en steltlopers
Weidevogels en steltlopers
Weidevogels en steltlopers
Weidevogels en steltlopers

12Zierikzee

Je bent weer terug in Zierikzee. Zierikzee dankt zijn ontstaan en welvaart aan het water. Zierikzee lag aan de Gouwe, in de Middeleeuwen de belangrijkste scheepvaartverbinding tussen Vlaanderen en Holland. Als je door Zierikzee loopt ervaar je de voorspoed die het heeft gekend. De vele prachtige monumenten zijn nog zichtbaar. Dat ze er nog zijn is te danken aan de periode van armoede die volgde op de welvaart. Er was geen geld om opnieuw te bouwen, daarom zijn ze niet gesloopt.  Volg knooppunt 44

Zierikzee
Zierikzee

13Eindpunt

Geniet nog van een welverdiend hapje en drankje na deze wandeling! In Zierikzee vind je genoeg horecagelegenheden om zo even bij te komen.

logo

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.