Ga direct naar inhoud
Nieuws

Column boswachter Maurice Kruk: Maai mei niet

24 mei 2022 | Natascha Hokke

Stadsboswachter Maurice Kruk werkt aan de Noordrand van Rotterdam, op het Rotterdams platteland en bij Melkschuur Zuidpolder. Samen met de vrijwilligers van Natuurmonumenten onderhoudt hij hier de oer-Hollandse poldernatuur. Of laat hij natuurliefhebbers tijdens een wandeling vanaf Rotterdam CS zien dat natuur overal is, ook in de stad!

Boswachter Maurice Kruk

Maai mei niet

Ieder jaar in mei komen er bij de boswachters de nodige berichten binnen over maaiactiviteiten. Met oprechte zorgen/ontsteltenis over nog broedende vogels of bloeiende planten. Best logisch, want allerlei campagnes hameren ook op het niet of later maaien. Betrokken natuurliefhebbers verheffen dit echter soms tot een absoluut gegeven. Dat kan dan weer leiden tot soms zelfs agressieve reacties. Die emotionele betrokkenheid bij de natuur is op zich mooi.  En uiteraard zijn er helaas nog te veel gevallen waar het maaien écht niet goed is voor de ontwikkeling van een soortenrijke vegetatie, de overleving van insecten of voor het broedsucces van aanwezige broedvogels.

Wat soms echter uit het oog dreigt te worden verloren, is dat maaien een noodzakelijke voorwaarde is voor het in stand houden van grazige vegetaties. Zeker daar waar beweiding geen optie is, bijvoorbeeld wegbermen. Beweiding leidt ook tot een andere vegetatie dan hooilandbeheer. Nooit maaien leidt óók tot bepaalde natuurwaarden, maar meestal niet tot een soortenrijke grazige vegetatie. Vroeg maaien is, vertrekkend uit een voedselrijke situatie, noodzakelijk om een soortenrijke vegetatie te ontwikkelen en verruiging en achteruitgang in soortenaantal tegen te gaan. Op de lange termijn geeft verschralingsbeheer d.m.v. maaien en afvoeren van voedingsstoffen immers meer kansen voor die soortenrijkdom. En ook voor broedvogels zijn dan op de langere termijn de vooruitzichten beter.  Bij laat maaien kan een minder geschikt leefgebied in stand worden gehouden of – erger nog – steeds verder verslechteren.

Maaien kan ook als doel hebben om te zorgen dat op die plaats later in het jaar bloemen bloeien, zodat de bloeiperiode wordt verlengd. Maaien moet dus, in zeker opzicht. De kunst is alleen om het op het goede moment te doen, én om niet alles tegelijk te doen. Faseren, spreiden in de tijd en ruimte is daarbij van groot belang. Maaien is dus niet per definitie slecht voor ‘de natuur’, maar alleen als dat gebeurt op het verkeerde moment op de verkeerde plaats en op te grote schaal.

Meer stadsboswachter Maurice?

Voor een dagelijks kijkje achter de schermen, prachtige foto's of het laatste nieuws kun je boswachter Maurice volgen op Twitter!

Of kijk hier voor de eerdere columns van stadsboswachter Maurice >>

Natascha Hokke
Natascha Hokke

Boswachter