Ga direct naar inhoud
Nieuws

Column stadsboswachter Maurice: De bloemenzee van Midden-Delfland

26 juni 2018 | Natascha Hokke

Samen met vrijwilligers onderhoudt hij hier de oer-Hollandse poldernatuur. Of laat hij natuurliefhebbers tijdens een wandeling vanaf Rotterdam CS zien dat natuur overal is, ook in de stad! De column van boswachter Maurice Kruk verschijnt maandelijks in De Heraut, bijlage Goed Wonen.

Boswachter Maurice in de Zuidpolder

De bloemenzee van Midden-Delfland

Natuurmonumenten is onder meer beheerder van de Vlietlanden bij Vlaardingen. Het natuurgebied staat ook wel bekend als ‘de bloemenzee van Midden-Delfland’. Vanaf de omliggende fietspaden kun je de hooilandjes goed overzien en genieten van de kleurenpracht in het voorjaar. Minder bekend zijn de diverse kleine boezemlandjes die verspreid door Midden-Delfland liggen. Het zijn drassige stukjes land langs grotere watergangen. Zo liggen enkele van dit soort landjes langs de Molenweg in Maasland. Door hun natheid en het jarenlange beheer van niet-bemesten en regelmatig maaien en afvoeren zijn het zeer bloemrijke perceeltjes.

Natuurmonumenten maait deze landjes 1 of 2 keer per jaar in de periode juli-oktober. Zo krijgen de planten de kans om opnieuw te kiemen en in bloei te komen. Hier bloeien allerlei soorten zoals de dotterbloem, echte koekoeksbloem, grote ratelaar en moeraskartelblad. Langs de randen bij het water groeien o.a. grote lisdodde en riet. Al met al bieden de landjes gedurende het voorjaar en de zomer een bijzonder kleurrijke aanblik! Naast de meer opvallende bloeiers zijn er echter ook minder opvallende - maar desalniettemin bijzondere soorten - als het veenreukgras die hier een plekje vinden. Veenreukgras staat op de Nederlandse Rode Lijst van bedreigde en zeldzame planten. In Midden-Delfland neemt deze soort echter de laatste tijd toe. Dit laat mooi zien dat de natuur zich met goed natuurbeheer ook weer kan herstellen. De plant heeft zijn naam te danken aan de toffee-achtige geur die het verspreidt, net als die van het gewoon reukgras.

Vergeleken met de jaren ’70 van de vorige eeuw is de bloemenrijkdom in Midden-Delfland aanzienlijk afgenomen. De boezemlandjes vormen met elkaar één van de laatste bolwerken van de grote rijkdom aan plantensoorten die hier eens aanwezig was. Daarom koesteren we deze landjes, ondanks de relatief zeer hoge kosten van het kleinschalige beheer. En kun je ieder voorjaar en zomer genieten van het prachtige kleurenspektakel dat dit oplevert!

Meer stadsboswachter Maurice?

Voor een dagelijks kijkje achter de schermen, prachtige foto's of het laatste nieuws kun je boswachter Maurice volgen op Twitter!

Of kijk hier voor de eerdere columns van stadsboswachter Maurice >>

Natascha Hokke
Natascha Hokke

Boswachter