Ga direct naar inhoud
Nieuws

Hoogheemraadschap van Delfland gaat baggeren in de Zuidpolder; met extra zorg voor natuur

20 maart 2023 | Natascha Hokke

Voor de afvoer van een hevige regenbui of aanvoer van water tijdens droogte is het belangrijk dat de sloten en vaarten op de juiste diepte zijn. Daarom is baggeren noodzakelijk. Ook in de Zuidpolder start het Hoogheemraadschap van Delfland op maandag 20 maart met baggeren. Het onderhoud vindt plaats tijdens het broedseizoen. Doordat zij extra zorg en aandacht voor het leven in en om het water hebben, is dat mogelijk.

Hoogheemraadschap van Delfland Zuidpolder

Waarom is baggeren nodig?

In alle sloten en vaarten ligt op de bodem een laag bagger: een mengeling van plantenresten en bezonken slib. Gemiddeld groeit bagger met ongeveer twee centimeter per jaar. Om ervoor te zorgen dat water goed kan blijven doorstromen, wordt er om de acht jaar gecontroleerd of de sloot op de juiste diepte is. Als dit niet zo is, wordt er gebaggerd.

Kijk hier voor meer informatie over het baggeren door het Hoogheemraadschap van Delfland.

Beste oplossing

“Het mooie aan deze werkzaamheden is”, vertelt technisch medewerker Remco Kraaijeveld van het Hoogheemraadschap van Delfland, “dat we in overleg met de gebiedsbeheerder samen hebben gekeken naar de beste oplossing voor de bagger. Volgens de regels hebben de eigenaren van aanliggende percelen ontvangstplicht. In de Zuidpolder is dat Natuurmonumenten.”

Echter, de boswachters van Natuurmonumenten willen overal verschralen ten behoeve van de biodiversiteit. Hoe minder voedingsstoffen in de bodem; hoe meer verschillende bijzondere planten en bloemen de kans krijgen om te groeien. “De bagger met veel voedingsstoffen is dan minder welkom”, legt Kraaijeveld uit. “Omdat er op het perceel tegenover de Melkschuur nu teveel ongewenste ridderzuring groeit, is ervoor gekozen om daar een depot met bagger te maken. Na het indrogen van de bagger, wordt hier opnieuw ingezaaid met voor deze polder passende bloem- en graszaden. Op deze manier versnellen we het gewenste natuurproces en is de boer die het land pacht af van de massaliteit van de ridderzuring.”

Hoogheemraadschap van Delfland Zuidpolder

Technisch medewerker Remco Kraaijeveld van het Hoogheemraadschap van Delfland in de Zuidpolder

Broedseizoen

Het broedseizoen loopt van half maart tot half juni. In die periode controleren we sloten en vaarten vooraf op de aanwezigheid van broednesten. Aannemers werken volgens strikte ecologische werkprotocollen en blijven uit de buurt van de nesten. Ze werken zoveel mogelijk vanaf de kant en geven vissen de ruimte om tijdig weg te zwemmen. Mocht het waterleven onverhoopt toch last hebben van het onderhoud, worden de werkzaamheden ter plaatse gelijk stilgelegd. Zo wordt de natuur zo min mogelijk te verstoord en wordt wateroverlast en -tekort aangepakt.

Hinder op het Polderpad

De bagger wordt vervoerd over het fietspad het Polderpad tussen Melkschuur Zuidpolder en Belevenisboerderij Schieveen. Het kan dus zijn dat fietsers hier enige hinder van ondervinden. De werkzaamheden duren naar verwachting ongeveer 4 weken.

  • Opdrachtgever: HH Delfland
  • Aannemer: De Jong Zuurmond
  • Directievoering en toezicht: Tijhuis Ingenieurs
  • Flora en faunatoezicht: De Aquanoom
  • Ontvangst bagger: Natuurmonumenten

Voor vragen of meer informatie verwijzen we graag door naar het Hoogheemraadschap van Delfland via www.hhdelfland.nl.

 

Natascha Hokke
Natascha Hokke

Boswachter