Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurmonumenten gaat samenwerken met Herenboeren in de Schiebroekse Polder

22 mei 2019 | Natascha Hokke

Natuur en landbouw gaan straks hand in hand in de Schiebroekse Polder. De boswachters van Natuurmonumenten gaan hier samenwerken met Herenboeren Rotterdam, een collectief van 200 gezinnen die in hun eigen voedsel willen voorzien, met respect voor natuur en milieu. Teo Wams, directeur Natuurbeheer bij Natuurmonumenten is trots op de samenwerking. “We brengen de natuur terug in de polder en tegelijkertijd zal een boer voedsel produceren voor 200 gezinnen in de stad.”

Kind met hark

In 2020 komt de Schiebroekse Polder, tussen Berkel & Rodenrijs en Rotterdam, in beheer bij Natuurmonumenten. In een deel van de polder, onderdeel van natuur- en recreatieproject Vlinderstrik in samenwerking met gemeente Rotterdam, gaat Natuurmonumenten samenwerken met Herenboeren Rotterdam. 

Het mooie is dat jij kunt meedoen! Herenboeren Rotterdam is nog steeds op zoek naar mensen die zich aan willen sluiten bij het initiatief. 

Natuur & landbouw hand in hand

De samenwerking tussen Natuurmonumenten en Herenboeren werd 22 mei officieel beklonken bij Melkschuur Zuidpolder, de toegangspoort naar het Rotterdams platteland en Midden-Delfland

Directeur Natuurmonumenten Teo Wams en voorzitter Herenboeren Nederland Geert van der Veer zetten hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst. Wams overhandigde symbolisch een zak met aardappelen over aan Romana Thijm, voorzitter van de lokale coöperatie Herenboeren Rotterdam. Thijm: “We zullen de akkers en graslanden, beheren met veel respect voor de natuur. Nu de handtekening staat, kunnen we aan de slag met het werven van meer deelnemers voor onze boerderij en de verdere voorbereiding. Volgend jaar verwachten we daadwerkelijk te kunnen beginnen met het bewerken van de gronden.”

Natuurmonumenten gaat samenwerken met Herenboeren in Schiebroekse Polder

Romana Thijm, voorzitter van de lokale coöperatie Herenboeren Rotterdam, Geert van der Veer, voorzitter Herenboeren Nederland en Teo Wams, directeur natuurbeheer Natuurmonumenten gaan de samenwerking in de Schiebroekse Polder aan

Helpen bij de inrichting

De 200 Herenboeren gaan ook helpen bij inrichting van de Schiebroekse Polder voor natuur en recreatie, bijvoorbeeld bij de aanplant van:

  • bomenlanen
  • knotwilgrijen
  • struiken in het gebied

Waar productie en biodiversiteit samengaan, bewerken de Herenboeren de grond in de polder op natuurlijke wijze, onder regie en met hulp van de boswachters van Natuurmonumenten. Van een deel van de akkers halen de Herenboeren geen oogst af; hier krijgt zeldzame akkerflora de ruimte om te bloeien of mogen vogels eten van de zaden. Ook gaan de Herenboeren in het gebied een hoogstamboomgaard en voedselbos planten en onderhouden. In enkele bosvakken zullen varkens scharrelen.

Deze nieuwe invulling van de Schiebroekse Polder zorgt, samen met de voorgenomen aanleg van paden en inrichtingselementen, zoals bankjes, voor extra beleving voor de recreanten uit de stad Rotterdam en de woonwijken van de buurgemeenten.

Maasvlakte

Dat de polder opnieuw ingericht zou gaan worden, staat al jaren vast. In 2000 heeft het Rijk afspraken gemaakt met de gemeente Rotterdam en maatschappelijke organisaties als Natuurmonumenten rond de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Evenwichtig investeren in economie en leefbaarheid in de regio Rotterdam was het uitgangspunt. Gelijktijdig met de voorbereiding van de aanleg van de Tweede Maasvlakte ging men ook aan de slag met plannen voor aantrekkelijk en toegankelijk natuur- en recreatiegebied rond de stad en met andere groene investeringen.

In 2015 heeft gemeente Rotterdam het beheerplan van Natuurmonumenten voor de Schiebroekse Polder goedgekeurd. Gebiedsmanager Dirk Kunst van Natuurmonumenten: “En toen raakten we in gesprek met Herenboeren Rotterdam. Het is prachtig om 200 gezinnen uit de stad betrokken te krijgen bij dit gebied”. In de tweede helft van dit jaar start de gemeente Rotterdam met de herinrichting van de Schiebroekse Polder voor natuur en recreatie.

Korenbloemen

Herenboeren

Herenboeren Rotterdam is een coöperatie van 200 gezinnen die gezamenlijk één boer in dienst nemen die groenten, fruit en vlees voor hen produceert. Mia Spruit, één van de kartrekkers van Herenboeren Rotterdam: “We zijn ruim twee jaar op zoek naar een geschikte locatie geweest. We zijn verheugd dat we dit initiatief in deze polder kunnen uitrollen. En de samenwerking met Natuurmonumenten heeft voor ons een grote meerwaarde. We produceren niet alleen lokaal voedsel, we brengen ook nog eens vogels, bloemen en bijen terug in deze polder.”

Natuur terug in de polder

En dat is nou net waar de boswachters van Natuurmonumenten het voor doen. Kunst: “We brengen de bloeiende graslanden terug, waar pinksterbloemen bloeien in het voorjaar. De akkers waar de aardappelen zullen groeien, zullen extra kleur krijgen door de korenbloemen en klaprozen die er tussendoor hun plek veroveren. Een deel van het gebied wordt prachtig hooiland waar zelfs orchideeën gaan groeien. En natuurlijk komt er een boomgaard vol met fruit!” Herenboeren Rotterdam boert biologisch en maakt geen gebruik van gifstoffen de overbemesting in de bodem wordt aangepakt. Dit is ook vastgelegd in de samenwerking.

Werken in de boerenmoestuin

Sluit je aan bij Herenboerderij Rotterdam

Herenboeren Rotterdam is nog steeds op zoek naar mensen die zich aan willen sluiten bij het initiatief. “Als we 150 deelnemers hebben, kunnen we van start. We zitten nu op ruim 100, het gaat hard. We gaan ervan uit dat we dat aantal in september bereiken.” Op meer plekken in het land zijn initiatieven tot het starten van Herenboerderijen. Herenboeren Rotterdam is onderdeel van de landelijke organisatie Herenboeren Nederland. Ook elders in Nederland werken Herenboeren Nederland en Natuurmonumenten samen.

Kom naar de open dag over de Herenboerderij

Zaterdag 25 mei organiseert Herenboeren Rotterdam van 13:00 uur tot 17:00 uur een open dag bij informatiepunt De Melkschuur van Natuurmonumenten, naast metrostation Rodenrijs. Nieuwsgierig om te weten hoe een Herenboerderij in de praktijk werkt en om te horen wat het betekent om deel te nemen aan de Herenboerderij in de Schiebroekse Polder? Kom dan naar de open dag op zaterdag 25 mei aanstaande. Alle informatie over de open dag en over wat het inhoudt om deel te nemen is te vinden op rotterdam.herenboeren.nl.

Natascha Hokke
Natascha Hokke

Boswachter