Ga direct naar inhoud
Nieuws

2700 Zeeuwen roepen provincie en waterschap op tot voldoende en schoon water

14 september 2023 | Paul Begijn

Vandaag ontvingen gedeputeerde Arno Vael (Water) en dagelijks bestuurslid Wim van Gorsel (watersystemen) van Waterschap Scheldestromen 2700 oproepen van bezorgde Zeeuwen. Met drie volle postzakken kwam een afvaardiging van Natuurmonumenten naar het provinciehuis met de oproep aan de provincie en het waterschap om te zorgen voor voldoende en schoon water in de natuur.

petitie overhandiging

Onze natuur is namelijk ziek en een belangrijke oorzaak daarvan is vervuild water. Alleen met gezond water kan de natuur zich weer herstellen. De oproep is een onderdeel van de petitie ‘Stop de watercrisis’ van Natuurmonumenten die ruim 102.000 mensen in het land hebben ondertekend. Ook in Zeeland gaven de mensen massaal gehoor aan die oproep.

Schoon water voor herstel natuur

Robbert Trompetter, Provinciaal Ambassadeur voor Natuurmonumenten in Zeeland, bood de petitie aan: “De rol van water in onze natuur, in ons landelijk gebied, in onze provincie is net als in het menselijk lichaam. Het kan niet zonder gezond en schoon water. Wanneer wij te weinig of vervuild water drinken worden we ziek, het is voor de natuur niet anders”. Hij riep gedeputeerde Arno Vael en waterschapsbestuurder Wim van Gorsel op het waterprobleem samen met het Rijk op te lossen en te zorgen dat de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2027 gehaald worden. “Want alleen dan kan de natuur zich weer herstellen” zei Trompetter.

e

Provinciaal Ambassadeur Robbert Trompetter (Natuurmonumenten) overhandigt gedeputeerde Arno Vael (Provincie Zeeland) en waterschapsbestuurder Wim van Gorsel een gieter met de oproep om regelmatig te denken aan gezond en voldoende water.

Kwaliteit staat voorop

Gedeputeerde Arno Vael nam de petities in ontvangst. “Ik ben blij dat zoveel Zeeuwse inwoners begaan zijn met de waterkwaliteit. Voldoende water van goede kwaliteit is voor iedereen van levensbelang. Zeker in Zeeland is dat niet vanzelfsprekend, waar we naast droogte ook te maken hebben met verzilting en over weinig zoet water beschikken. Gelukkig werken we daar in Zeeland heel hard aan: In het Zeeuws Gebiedsprogramma worden water, natuur, stikstof en klimaat in samenhang opgepakt.”

Gezamenlijke opgave

Namens Waterschap Scheldestromen mocht waterschapsbestuurder Wim van Gorsel de petitie in ontvangst nemen met de oproep zich in te zetten voor een betere waterkwaliteit. Het waterschap heeft, net als de provincie, een belangrijke opdracht om te zorgen voor voldoende en schoon water. Wim van Gorsel: “Waterkwaliteit gaat ons allen aan. Wij als waterschap zullen dan ook samen met de Provincie, landbouw, industrie en de burgers een inspanning moeten leveren. Op het gebied van waterkwaliteit hebben we belangrijke stappen gezet afgelopen jaren.

droogte

Biodiversiteit holt achteruit

Goed water is cruciaal voor onze gezondheid, de natuur, ons zwemwater, ons drinkwater en ook voor economische functies zoals de landbouw. Robbert Trompetter: “Helaas heeft de natuur in Zeeland al jaren last van een slecht waterkwaliteit. Bijna nergens in Zeeland voldoet het water in de natuur aan de kwaliteitsnormen. Dat is slecht voor planten en dieren, want water is de bouwsteen van onze natuur. Planten en dieren verdwijnen en de biodiversiteit holt achteruit.”

Ambitieuze plannen uitvoeren

Schoon water en het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) kan alleen door ambitieuze plannen uit te voeren, erkent Trompetter. “Zo moet er een vermindering komen van meststoffen en pesticiden in het water en is het nodig schadelijke lozingen in het water te stoppen. Daarnaast verdient grondwater betere bescherming en moeten grondwateronttrekkingen worden beperkt. Ook is het essentieel water op te vangen en langer vast te houden.”

Gezamenlijke problemen oplossen

De provincie Zeeland staat aan de vooravond van ingrijpende ontwikkelingen in het landelijk gebied. Provincie en waterschap maken nu in opdracht van het Rijk plannen voor de toekomst van het landelijk gebied in Zeeland. Zij moeten zowel een oplossing geven voor stikstofprobleem als de problemen rondom schoon water, verdroging, klimaat en schone lucht.

vlinder
Paul Begijn
Paul Begijn