Ga direct naar inhoud
Nieuws

60 jaar oude populieren Zwaaksedijk worden vervangen

11 februari 2019 | Paul Begijn

Natuurmonumenten start aanstaande woensdag met de kap van 185 populieren op de Zwaaksedijk in Kwadendamme. Met een leeftijd van ruim 60 jaar is het niet langer meer verantwoord om de bomen te laten staan. Met name tijdens stormen ontstaan onveilige situaties door vallende takken. Op dezelfde plek worden komend voorjaar evenveel populieren terug geplant.

zwaaksedijk

“Het zal even pijn doen”, zegt boswachter Rene Wink van Natuurmonumenten. “De kolossale populieren op de oude dijk vormen een echte eyecatcher in het landschap. We hebben de kap zo lang mogelijk uitgesteld, maar zijn nu op een moment gekomen dat het niet langer meer verantwoord is om ze te laten staan.” De Zwaaksedijk is onderdeel van een populaire wandelroute door de Zwaakse Weel. Dagjesmensen en inwoners uit de Zak van Zuid-Beveland komen er graag om uit te waaien en te genieten van de natuur. “Maar tijdens stormen is de situatie te onveilig geworden om over de dijk te lopen. Grote takken breken af en komen van grote hoogte naar beneden. Ze vormen een gevaar voor de wandelaar.”

Compenserende maatregelen vleermuizen

Omdat populieren een belangrijke functie vervullen voor verschillende vleermuizensoorten, is onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van vleermuizen. Tijdens veldonderzoek in oktober vorig jaar zijn de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en watervleermuis waargenomen. De combinatie water (kreek) en beplanting zorgt voor een ideaal leefgebied met voldoende voedsel. Bomen die zouden kunnen dienen als dagverblijf, kraamkamer of overwinteringsplek, zijn gemerkt en blijvende komende tijd staan. In totaal gaat het om zo'n tien bomen die getopt worden, zodat vleermuizen zich er thuis blijven voelen en er geen gevaar meer bestaat van vallende takken.

Inloopavond

Om de inwoners zo goed mogelijk te informeren, is afgelopen najaar een inloopavond gehouden in het informatiepunt van Natuurmonumenten aan de Zwaaksedijk, waar ruim vijftig belangstellenden op af kwamen. Met de omgeving is afgesproken om vrij snel na de kap te beginnen met de herplant van 185 jonge populieren. Daarvoor worden boomplantdagen georganiseerd, waarbij vrijwilligers worden uitgenodigd om een handje te helpen.

Afsluiting

Tijdens de kap is de Zwaaksedijk deels afgesloten. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot eind maart.  

Paul Begijn
Paul Begijn