Ga direct naar inhoud
Nieuws

Extra water in Hoedekenskerkepolder moet kuikens redden

04 juni 2020 | Paul Begijn

Om de droogte in de natuurgebieden van de Hoedekenskerkepolder te bestrijden, laat Natuurmonumenten vanaf gisteren water in. Middels een pompsysteem wordt ruim 350 kuub per uur het gebied ingepompt om de pas uitgekomen kuikens te redden.

water inlaat

Het is volop broedseizoen, maar doordat de waterpartijen steeds verder droog komen te staan, wordt voedsel voor de jonge vogels steeds schaarser. Boswachter Tijmen den Ottelander van Natuurmonumenten: “Kuikens leven in de eerste weken hoofdzakelijk van insecten die vooral leven rond de nattere oevers en graslanden. De afgelopen maanden is er echter nauwelijks regen meer gevallen waardoor natuurgebieden in rap tempo uitdrogen. Als we niks zouden doen zou een groot deel van de kuikens het niet redden.”

Vogelrijkdom

Door water het gebied in te pompen, wordt het waterpeil van de waterpartijen verhoogd en komt er meer voedsel beschikbaar rond de ondiepe oevers. Daar profiteren onder andere tureluurs, kluten, kokmeeuwen, visdiefjes, grutto’s en kleine plevieren van. Het water is brak en is afkomstig uit een waterafvoer langs de zeedijk. Naar verwachting neemt het inpompen van water enkele dagen in beslag.

Natuurmonumenten kijkt voor komende jaren of de maatregel ook op andere natuurgebieden toe te passen is.

Paul Begijn
Paul Begijn