Ga direct naar inhoud
Nieuws

Impuls voor leefgebied kamsalamander in Zuid-Beveland

28 augustus 2020 | Paul Begijn

Natuurmonumenten en Provincie Zeeland zetten zich in voor het verbeteren van het leefgebied van de kamsalamander in Zuid-Beveland. Met het opschonen van poelen en verwijderen van vegetatie krijgt de zeldzame amfibieënsoort meer kans zich te vestigen en uit te breiden.

Poel Zwaakse Weel

Het Heggengebied in Zuid-Beveland geldt samen met Zeeuws-Vlaanderen als een van de bolwerken voor de kamsalamander in Zeeland. Boswachter Tijmen den Ottelander van Natuurmonumenten: “In 2014 is het leefgebied van de kamsalamander officieel vastgesteld in enkele poelen in het Heggengebied bij Nisse. Sindsdien nemen we gerichte maatregelen om de soort te beschermen en waar mogelijk om de populatie te doen groeien.”

Leefklimaat

In de eerste week van september wordt in tien poelen deels de vegetatie weggehaald en worden oevers afgevlakt voor een natuurvriendelijker karakter. “Op die manier verbeteren we het leefklimaat voor de kamsalamander. Als we niks zouden doen, zouden de poelen dichtgroeien.” Naast kamsalamanders profiteren ook de kleine watersalamander en alpenwatersalamander, bruine en groene kikker en verschillende libellen en torren van de maatregelen.

Voor de kwaliteitsimpuls ontvangt Natuurmonumenten een subsidie van 7000 euro van de provincie. De werkzaamheden nemen naar verwachting een week in beslag.

Kamsalamder

De poelen in het Heggengebied van Zuid-Beveland vormen een ideaal leefgebied voor de kamsalamander.

Paul Begijn
Paul Begijn