Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurorganisaties en North Sea Port werken samen aan verbetering natuurwaarden Westerschelde

01 december 2020 | Paul Begijn

Natuurorganisaties Stichting Het Zeeuwse Landschap, Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland en ZMf gaan samen met North Sea Port werken aan natuurbehoud en –herstel in en rondom de Westerschelde.

Zuidgors Westerschelde

Het gebrek aan dynamiek en ruimte voor  natuur die past bij een estuarium als de Westerschelde heeft niet alleen gevolgen voor de natuurwaarden, maar ook voor de mate waarin economische ontwikkeling van de havens mogelijk is. Daarom slaan de organisaties de handen ineen.

Naar een natuurlijkere Westerschelde

Het samenwerkingsverband wil bijdragen aan het herstel van de natuurlijke processen in en rond de Westerschelde, die zorgen voor het goed functioneren van het ecologisch systeem. Dit herstel zal de natuurwaarden versterken, samen met het optimaal beheren van bestaande leefgebieden voor de dier- en plantensoorten.

In het afgelopen jaar hebben de organisaties een gezamenlijk werkprogramma opgesteld met daarin concrete projecten en kansen voor natuur waarvoor het samenwerkingsverband zich gaat inzetten. Het inzetten op natuurbehoud en -herstel in en rond de Westerschelde is niet alleen aan de organisaties van het samenwerkingsverband, daarvoor is de opgave te groot. Daarom wordt er gezocht naar samenwerking met andere organisaties om de ambities effectief te koppelen aan andere doelstellingen en zo grotere projecten te realiseren.

Bij Beveland

Meer biodiversiteit met bijen

De organisaties steken zelf ook de handen uit de mouwen. In augustus is begonnen met het project Beeomonitoring. Met dit project wil het samenwerkingsverband meer inzicht krijgen in de stand van de biodiversiteit op haven- en bedrijventerreinen langs de Westerschelde. Beeomonitoring is een methode, ontwikkeld door Beeodiversity, waarmee aan de hand van pollen die door bijen zijn verzameld een beeld ontstaat van de diversiteit aan plantensoorten. Op basis van de analyses zullen ecologen van de natuurorganisaties, North Sea Port en Beeodiversity een plan maken om de natuurwaarden te versterken en de biodiversiteit te doen toenemen. Bijvoorbeeld door terreinen natuurlijker in te richten met andere typen vegetatie of het huidige ecologisch groenbeheer van het havengebied, waaronder het maaibeleid, aan te passen.

Beeomonitoring is een eerste stap in de uitvoering van het werkprogramma. In het komende jaar zal het samenwerkingsverband verder werken aan andere projecten uit het werkprogramma om de natuurwaarden in de Westerschelde te versterken.

Paul Begijn
Paul Begijn