Ga direct naar inhoud
Nieuws

Vroege maaibeurt voor zeldzame dijkplanten

30 mei 2022 | Gerwin Geertse

Op de bloemdijken van Zuid-Beveland is Natuurmonumenten begonnen met maaiwerkzaamheden. Deze vroege maaibeurt is noodzakelijk om zeldzame plantensoorten als de wollige distel en ruige anjer te behouden. Het voorkomt dat de dijken dichtgroeien met grassen en de soortenrijkdom van de bloemdijken verdwijnt.

Bloemdijk

Wollige distel

De soortenrijkdom van de bloemdijken van Zuid-Beveland heeft landelijke allure! De wollige distel is één van de zeer zeldzame planten die in Nederland vooral op dijken in Zuid-Beveland voorkomt. Deze plantensoort groeit op kalkhoudende, zonnige zuidhellingen van dijken. Precies waar de bloemdijken van Zuid-Beveland aan voldoen. De wollige distel dankt zijn naam aan het wollige omwindsel van de lichtpaarse bloemen.

Wollige distel

Wollige distel

Tegen vergrassing

Om de diversiteit aan planten en de wollige distel op de bloemdijken te behouden is intensief beheer nodig. De dijken mogen niet dichtgroeien met grassen waardoor de zeldzame planten verdrukt raken en uiteindelijk verdwijnen. Boswachter Tijmen: “Deze vergrassing wordt een steeds groter probleem. Dat komt door de toenemende stikstof die uit de lucht op de dijken neerslaat. Deze stikstof is een meststof waardoor grassen en ruigteplanten de overhand krijgen. Door een paar keer in het jaar te maaien maken we de dijken weer schraler. Ook krijgt de wollige distel hierdoor letterlijk de ruimte terug om volop te groeien en zaad te zetten.”

 

Maatwerk

Rond 1 juni is een goed moment voor de eerste maaibeurt. Wordt er later gemaaid dan verliezen veel zeldzame planten de strijd om een plekje in het snel groeiende gras. Het vergt wel een goede voorbereiding om in deze periode van het jaar te kunnen maaien. Boswachter Tijmen: “Vóór de maaiwerkzaamheden brengen we de dijktrajecten in kaart waar bijzondere planten staan en vogels zijn gaan broeden. Deze locaties worden bij het maaien overgeslagen. Zo blijven de dijken gedurende het jaar gevarieerd en aantrekkelijk voor zowel zeldzame planten als vogels, insecten en vlinders.”

Gerwin Geertse