Ga direct naar inhoud
Nieuws

22 en 23 november bijeenkomsten toekomst Noord-Hollandse kust

09 november 2017 | Angelique Aerts

Noord-Hollandse natuurorganisaties organiseren op 22 en 23 november twee bijeenkomsten over de uitwerking van het landelijke kustpact voor de Noord-Hollandse kust. We nodigen Kustbeschermers en iedereen die de kust een warm hart toedraagt uit te komen.

22 en 23 november bijeenkomsten toekomst Noord-Hollandse kust

Tijdens de bijeenkomsten geven we een toelichting op het ‘Toekomstperspectief 2040 Noord-Hollandse kust’ en het voorstel ‘Strandzonering 2025’. Dit zijn plannen die met een groot aantal partijen, waaronder de natuurorganisaties, zijn gemaakt voor het Noord-Hollandse strand en nu bij diverse achterbannen besproken worden. Ook nodigen we Kustbeschermers uit tijdens de bijeenkomst mee te denken over de volgende stap in de kustplannen. Daar zal het gaan over de duinen en binnenduinrand.

 

placeholder

Fotograaf: NkNatuurorganisaties tevreden met de eerste stap

Noord-Hollandse overheden, natuurorganisaties, waterschappen en waterbedrijven en ondernemersorganisaties hebben samen de concept-plannen opgesteld. Het is de eerste uitwerking van het landelijke kustpact voor Noord-Holland. Met de plannen en afspraken wordt duidelijk op welke stranden de natuur, stilte en openheid voorrang krijgen en op welke stranden eventueel nieuwe recreatieve bebouwing is toegestaan en onder welke voorwaarden.We zijn als natuurorganisaties tevreden over deze eerste stap. Met de strandzonering is helder waar natuurstranden liggen. Daar zijn rust en ruimte veilig voor nieuwe bebouwing. Ook bij de recreatiestranden en seizoenstranden komt er geen nieuwe bebouwing meer bij, tenzij het reeds vergunde bouwlocaties betreft. Uitzondering zijn drie rode sterlocaties: bij Zandvoort, IJmuiden en Petten. Daar kan eventueel extra recreatieve bebouwing komen.

Er ligt nu nog een grote uitdaging voor het vervolg: naast het strand moeten er ook goede afspraken komen over de duinen, binnenduinrand en het gebruik van het strand. We geven tijdens de bijeenkomsten ook over deze onderwerpen een toelichting en vragen deelnemers hierover mee te denken.

Praktische informatie bijeenkomsten

1. Bijeenkomst ten zuiden van het Noordzeekanaal

2. Bijeenkomst ten noorden van het Noordzeekanaal

Vervolgproces

De voorliggende plannen voor de kust en het strand zijn opgesteld na verschillende ateliers met betrokken organisaties en inwoners van de kustgebieden. Hierna kunnen ze eventueel nog worden aanpast. Naar verwachting zullen de stukken begin volgend jaar definitief vastgesteld worden.

Lees meer

Toekomstperspectief 2040 Noord-Hollandse kust

Strandzonering 2025

Toelichting Strandzonering 2025

Initiatiefnemers: Landschap Noord-Holland, Stichting Duinbehoud, PWN, Natuurmonumenten, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland en Samenwerkende vogelwerkgroepen Noord-Holland

Boswachter Angelique Aerts
Angelique Aerts