Ga direct naar inhoud
Nieuws

Hoog water in het Zwanenwater

23 maart 2016 | Astrid Schoenmaker

Tip van onze boswachter: Trek je laarzen aan als je komt wandelen.

Hoog water in het Zwanenwater

<p>Deze hoge waterstand is een natuurlijke cyclus van vier natte jaren om de tien jaar. Doordat het een natuurlijke cyclusbetreft heeft Natuurmonumenten dan ook besloten geen maatregelen te nemen betreft de paden.</p>
<h3>Waterstanden</h2>
<p>De hoogste stand ooit is gemeten op 28 februari 1962 met +3,02 meter NAP. In 2013 werd de hoogste stand van het meer gemeten in maart 2013 op +2,85 meter NAP. Het is even spannend of er dit jaar een record verbroken wordt. De gemiddelde stand van het Zwanenwater is +2,45 meter NAP, gemeten over de periode 1935 tot heden. De afgelopen tien jaar was het gemiddelde ook precies +2,45 meter NAP.</p>
<h3>Goed voor plant en dier</h2>
<p>De hoge waterstanden zijn wel heel gunstig voor het Zwanenwater. Zo blijft er in de zomer ook veel open water en dat is gunstig voor de libellen. In de natte graslanden komt meer kalkhoudend kwel omhoog en dat is goed is voor de orchideeën en zullen veel vogels in aantal toenemen zoals roerdomp, waterral en bruine kiekendief.</p>
<h3>Laarzen aan!</h2>
<p>Nadeel is wel dat een deel van de bijzondere graslanden niet gemaaid kunnen worden en een deel van de wandelroute een deel van het jaar dus niet begaanbaar is zonder laarzen.</p>
<p><a href="https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebied/zwanenwater/routes">Bekijk hier de wandelroutes in het Zwanenwater &gt;</a></p>

Astrid Schoenmaker

Bioloog en tuinfan