Nieuws van de boswachter

Nieuw natuurgebied Uitlandse Polder open

02 juli 2015 | Astrid Schoenmaker

Het nieuwe natuurgebied bij Callantsoog is geopend. Kom wandelen!

Nieuw natuurgebied Uitlandse Polder open

Natuurmonumenten heeft de polder zo ver mogelijk teruggebracht naar de staat van vóór de inpoldering rond 1600. De vroegere bollengrond is nu weer bloemrijk grasland vol weidevogels. Ernaast liggen de ‘nolletjes’ oftewel jonge duinen.

Kom kijken naar dit opbloeiende natuurgebied in de kop van Noord-Holland, vlak bij het Zwanenwater. Bewandel het pad, zie de historische verkavelingspatronen en beleef de Uitlandse Polder.

Wandelen

Loop dwars door de polder over het nieuwe onverharde 1,5 kilometer lange natuurpad, aangegeven met paaltjes en van twee kanten te belopen. Je kunt een rondje wandelen van drie kilometer. Een van de nolletjes biedt een prachtig weids uitzicht. Wandelen mag van zonsopkomst tot zonsondergang. Honden mogen mee, mits ze aangelijnd zijn. Parkeerplaats Zwanenwater: Zuidschinkeldijk 3 in Callantsoog.

Ontdek de Uitlandse Polder met de boswachter!

Op zaterdag 4 juli om 14.00 uur kun je gratis mee op excursie met de boswachter door de Uitlandse Polder.Meld je aan met een mailtje naar [email protected] let op: vol = vol!

Planten en dieren

De voedselarme grond is een perfecte groeibodem voor zeldzame orchideeën, zoals de brede orchis, rietorchis en welriekende nachtorchis. De grote ratelaar, echte koekoeksbloem, pinksterbloem en reukgras geven de weides geur en kleur. Extra aantrekkelijk voor zoemende insecten en bonte fladderende vlinders.

De grazende kuddes koeien behouden het open karakter van de polder. Weidevogels bevolken de graslanden. Vele jongen van kieviten, tureluurs, grutto’s en scholeksters zien hier het eerste levenslicht. De sloten en poeltjes zijn een heerlijk nat thuis voor de rugstreeppad.

Regulering waterstand

Behalve een prachtig leefgebied voor planten en dieren is de Uitlandse polder ook redder van het nabijgelegen natuurgebied het Zwanenwater. Natuurmonumenten kan namelijk de waterstand in de Uitlandse Polder reguleren en voorkomt daarmee uitdroging van het Zwanenwater. Een grote bedreiging voor het Zwanenwater met zijn de zeldzame planten- en diersoorten.

Ruimtelijke Kwaliteit

De Uitlandse Polder is één van de 25 projecten van het Ruimtelijk Kwaliteitsprogramma van Kust op Kracht. Naast de versterking van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering worden 25 projecten uitgevoerd waardoor de kust niet alleen veiliger, maar ook aantrekkelijker wordt. Partners zijn de gemeenten Bergen en Schagen, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland en provincie Noord-Holland.

Astrid Schoenmaker
logo