Ga direct naar inhoud
Nieuws

Noord-Hollandse stranden voortaan beter beschermd

26 februari 2018 | Sophie van Amstel

Een groot aantal partijen heeft op 22 februari 2018 met het convenant Noord-Hollandse Kust nieuwe afspraken gemaakt over bescherming van de stranden. Het convenant is opgesteld onder leiding van provincie Noord-Holland en ondertekend door de kustgemeenten, waterschappen, recreatiesector en natuur- en milieuorganisaties. De volgende stap is het maken van afspraken over de binnenduinrand.

Convenant Noord-Hollandse kust

Convenant

Het convenant is een vervolgstap op het ‘Toekomstperspectief 2040 Noord-Hollandse kust’ en ‘Strandzonering 2025’.  De afspraken maken duidelijk waar wel en niet gebouwd mag worden op de stranden van Noord-Holland. Natuur- en milieuorganisaties zijn blij dat het gelukt is de ‘gouden rand’ van de provincie beter te beschermen. “Met deze afspraken zijn we er met elkaar in geslaagd om het Landelijke Kustpact te vertalen naar de kust van Noord-Holland. Het is nu duidelijk op welke stranden natuur, stilte en openheid voorrang krijgen. Belangrijk nieuws is bijvoorbeeld dat er geen strandhuisjes bij Callantsoog kunnen komen. Wat ongerept is, blijft ongerept. Dankzij de steun van duizenden bezorgde kustbeschermers kregen we dit voor elkaar”, aldus Willem Hellevoort van Natuurmonumenten namens de samenwerkende groene partijen.

 

Rust en reuring

De kust verdeeld in drie zones. Het grootste deel van de kust bestaat uit natuurstranden, waar rust en ruimte veilig is. Ook bij de recreatiestranden en seizoenstranden komt geen nieuwe bebouwing meer bij, alleen als er al een vergunning is.  Uitzondering hierop zijn de badplaatsen Zandvoort, IJmuiden en Petten. Daar kan eventueel extra recreatieve bebouwing komen. Daar tegenover staan gebieden waar extra aandacht voor de natuur komt. Het totale pakket aan maatregelen brengen natuur, recreatie en economische ontwikkeling in balans.  Er is ook een samenwerkingsagenda opgesteld met onderwerpen die nog verder uitgewerkt moeten worden. Een voorbeeld daarvan is de ‘gedragscode strandgebruik’ om  ongewenste effecten op het strand en de natuur te voorkomen.

 

Doorpakken met duinen en binnenduinrand

Voor de komende tijd ligt nog een flinke uitdaging voor een betere bescherming van het duinlandschap en de binnenduinrand. De natuur- en milieuorganisaties hebben er vertrouwen in dat ook hierover goede afspraken te maken zijn met gemeenten en de provincie.

 

Landelijk kustpact

Alle drie de kustprovincies hebben het Landelijke Kustpact nu grotendeels uitgewerkt. De Zeeuwse Kustvisie was in 2017 klaar en de provincie Zuid-Holland had al in 2016 hun strandzonering  vastgelegd. “Het was niet altijd makkelijk, maar uiteindelijk zijn toch alle partijen binnenboord gebleven en zijn er mooie afspraken gemaakt”, concludeert Joke Cuperus van PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland.

Sophie van Amstel