Ga direct naar inhoud
Nieuws

Schagen: verbeter bescherming natuur en landschap in Omgevingsvisie

13 december 2021 | Roos Kooiman

Natuur en landschap in het binnenduingebied van Schagen verdienen betere bescherming. Daarvoor is het nodig natuur en landschap als te beschermen ‘waarde’ op te nemen in de Omgevingsvisie.

Rond Schagen

Deze oproep doen natuurorganisaties in een brief aan de gemeenteraad van Schagen die 14 december besluit over de Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie legt de gemeente haar langetermijnvisie vast voor de leefomgeving en haar grondgebied.

Kwetsbaar en waardevol

De binnenduinrand van de gemeente Schagen is een van de weinige gebieden in Nederland waar geen landschappelijk beschermingsregime geldt. En dat terwijl het kwetsbare duinnatuur en een waardevol landschap betreft. Lea van der Zee, gebiedsmanager Noord-Holland Noord bij Natuurmonumenten: “Zonder ruimtelijke bescherming is de kans groot dat dit prachtige gebied overspoeld zal worden door bijvoorbeeld recreatieparken”. Het College van B&W van Schagen heeft er bewust voor gekozen om veel ruimte te geven aan nieuwe initiatieven. Maar om initiatieven te kunnen toetsen op mogelijkheid of wenselijkheid is de ‘waardekaart’ van groot belang. Als een waarde niet op de kaart is opgenomen, kan er ook geen rekening mee worden gehouden bij de toetsing. “Broodnodig dus om natuur en landschap als waarde op te nemen net zoals dat bijvoorbeeld met bollenteelt of zicht op de polder ook is gebeurd” aldus van der Zee.

Bescherming door gemeente

Het college van B&W heeft tijdens de commissievergadering verwezen naar de provinciale bescherming. Maar een groot deel van de kustzone van Schagen is geen Natuurnetwerk Nederland of Bijzonder Provinciaal landschap. De ruimtelijke inrichting en daarmee ook bescherming van het gebied ligt dus volledig in handen van de gemeente.

Ondertekenaars

De brief aan de gemeenteraad is ondertekend door Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, Vogelwerkgroep Tringa, Het Zijper landschap en Stichting Duinbehoud.

Rooi Kooiman
Roos Kooiman

Persvoorlichter