Ga direct naar inhoud
Nieuws

Uitdagingen van het natuurbeheer in het Zwanenwater

31 mei 2023 | Mariska van der Leij

Vijftig jaar geleden kocht Natuurmonumenten het Zwanenwater aan, dankzij bijdragen van rijk en provincie én donaties die binnenkwamen op de inzamelingsactie 'Behoud het Zwanenwater voor nu en later'. Dankzij 50 jaar uitgekiend natuurbeheer veranderde dit duingebied van een verruigd jagersdomein in een natuurparel van internationale allure. Dit duingebied kent nu een enorme verscheidenheid aan planten en dieren. Er komen 75 soorten broedvogels voor, 12 soorten orchideeën, 32 soorten vlinders, ruim 600 soorten planten en meer dan 700 soorten paddenstoelen.

video still 50 jaar natuurbeheer ZW

Om de soortenrijkdom te bereiken en behouden zijn valleien uitgegraven tot op het grondwater, is begrazing ingevoerd in een tijd dat dat nog nauwelijks werd gedaan, zijn er stuwen en is een kwelscherm geplaatst om water vast te houden. Er wordt geplagd, struiken en bomen worden verwijderd en er wordt gemaaid. Dat gebeurt machinaal én handmatig, met hulp van vele vrijwilligers. 

Ook in de toekomst liggen nog veel uitdagingen voor het natuurbeheer van het Zwanenwater, zoals stikstof, droogte, waterkwaliteit, exotenbeheer en zeespiegelstijging door klimaatverandering. 

Bekijk de video die we maakten daarover.

50 jaar natuurbeheer Zwanenwater

Mariska van der Leij