Ga direct naar inhoud
Natuurgebied

Zwarte Broek

  Zwarte Broek

  Welkom in Zwartebroek

  Zwartebroek, gelegen tussen Hoevelaken en Barneveld, is een heerlijke omgeving om te wandelen en fietsen. Het is een kleinschalig, oud cultuurlandschap met veel water, oude veengaten en elzenbroekbos. Uitzichten over weilanden, met in het voorjaar hier en daar tussen het groen een roze waas van koekoeksbloemen. Wandelen langs het klompenpad is de mooiste manier om dit bijzondere buitengebied te leren kennen.

  Boswachter Wilco Zwaneveld
  Wilco Zwaneveld

  Boswachter van dit gebied

  Meer over Zwarte Broek

  Over het gebied

  Natuurgebied Zwartebroek is een kleinschalig, oud cultuurlandschap met veel water, oude veengaten en elzenbroekbos. Je kunt hier heerlijk wandelen en fietsen. Dit buitengebied biedt veel afwisseling, met weilanden, akkers, bossen en bovenal: rust.

  Koekoeksbloemen en boterbloemen

  Cultuurlandschap

  Natuurgebied Zwartebroek bestaat uit een aantal kleine terreintjes in het buurtschap Zwartebroek. Voor een belangrijk deel bestaat het gebied uit graslanden, deels omgeven door houtwallen en (elzen)singels. Het gebied heeft een grote landschappelijke waarde vanwege het kleinschalige cultuurlandschap.

  Historie

  Rond 1850 was het noordwestelijk deel van het gebied nog nauwelijks ontgonnen, hier lagen veengebieden en bossen. De rest van het gebied bestond uit kleinschalig cultuurlandschap met verspreide bosjes. Rond 1900 is het grootste deel van het veen in cultuur gebracht. Sindsdien bestaat het hele gebied uit kleinschalig cultuurlandschap -akkers en graslanden- met her en der bos. De laagste delen van het landschap werden meestal niet ontgonnen, die herken je nu nog als elzenbroekbos, rietput of wilgenstruweel.

  Behoud

  Veel van het landschap rondom het dorp Zwartebroek was in eigendom van een grootgrondbezitter die hier zijn jachtgebied had. Dit heeft gezorgd voor het behoud van een deel van de natuurwaarden en het kleinschalige karakter dat je nu nog aantreft rond Zwartebroek.

  Libelle: glassnijder

  Libelle: glassnijder

  Planten en dieren

  Sommige graslanden in Zwartebroek zien in het voorjaar roze en geel van echte koekoeksbloemen en grote ratelaar. Voor vlinders en libellen zijn de veldjes aantrekkelijk. Zo komen bijzondere soorten als groot dikkopje, glassnijder en grote keizerlibel voor in dit gebied.

  Wandelen rondom Zwartebroek

  Het natuurgebied Zwartebroek zelf is niet toegankelijk voor bezoekers, wel is het vanaf het Klompenpad Terbroeksepad goed te overzien.

  Sociale media

  Bezoekersinformatie

  Bereikbaarheid