Ga direct naar inhoud
Nieuws

1 jaar na Actieplan EU: lidstaten lopen achter met natuurbescherming

27 april 2018 | Natuurmonumenten

Een jaar nadat de Europese Commissie het Actieplan voor Natuur presenteerde, ligt er een nieuw rapport op tafel. Een coalitie van nationale en Europese natuur- en milieuorganisaties brachten voor achttien lidstaten in kaart hoe zij natuurbescherming uitvoeren. Het blijkt dat in de meeste landen de wetgeving inmiddels goed is, maar dat de uitvoering en naleving van de wet- en regelgeving beter moet. Dit geldt ook voor Nederland.

Campagne 'Enforce our Nature Laws' #naturealert

‘Uit de Nederlandse gegevens blijkt dat de overheid nog te weinig inspanning levert om weidevogels en andere kwetsbare dieren buiten de beschermde gebieden te beschermen’, licht Patrick Nuvelstijn, medewerker internationale zaken bij Natuurmonumenten, toe. ‘Gelukkig blijkt uit de aanbevelingen ook dat er bij ons veel kansen liggen voor het verbeteren van de biodiversiteit. Met name als we creatief zijn en maatschappelijke vraagstukken durven te combineren. Denk aan het waterveilig maken van ons land door natuurlijke groene maatregelen in te zetten. Het grote project ‘Ruimte voor de rivier’ en de klimaatbuffer in de Groninger Onlanden zijn daar hele mooie voorbeelden van.’

De analyse is gebaseerd op 11 sleutelcriteria, zoals soortenbescherming en de mate waarin natuurgebieden verbonden zijn. Natuurmonumenten heeft de Nederlandse situatie beoordeeld in samenwerking met de Vogelbescherming en WNF. Lees het volledige rapport hier terug.

Het rapport is opgesteld door de Europese koepelorganisaties BirdLife Europe, WWF, European Environmental Bureau (EEB) and Friends of the Earth Europe. Meer informatie over het Actieplan Natuur, lees je hier.
 

 

Natuurmonumenten