Ga direct naar inhoud
Nieuws

10-stappenplan voor realisatie natuurinclusieve kringlooplandbouw

14 januari 2020 | Natuurmonumenten

Meer dan 50 organisaties roepen de politiek op om snel maatregelen te nemen om de landbouw om te vormen naar natuurinclusieve kringlooplandbouw. Na een gezamenlijk wandeling, kreeg minister Schouten vandaag een 10-stappenplan overhandigd.

Herfstblad

De beweging is geen protest, maar een steun in de rug van minister Schouten die vorig jaar haar visie op kringlooplandbouw presenteerde. Volgens de initiatiefnemers is ons huidig landbouwsysteem in niet langer houdbaar. De manier waarop we ons voedsel verbouwen gaat verder dan de aarde ons kan geven. Niet alleen de stikstofcrisis, ook de uitdagingen op het gebied van klimaat, biodiversiteit, bodem-, water-, en luchtkwaliteit, bodemdaling en de aantrekkelijkheid van ons landschap vragen een langetermijnoplossing. Organisaties van boeren, wetenschappers, natuurbeschermers, banken en burgers hebben de handen ineen geslagen en samen dit stappenplan opgesteld.

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

In natuurinclusieve kringlooplandbouw wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van grondstoffen die binnen het bedrijf geproduceerd worden, dus zo min mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen, kunstmest, krachtvoer en chemische middelen. Mest wordt weer teruggebracht op het land. Er wordt met respect omgegaan met de natuurlijke omgeving. Een duurzame landbouw met een rijke biodiversiteit, een gezonde bodem, frisse lucht, schoon en voldoende (grond-)water, gezonde producten en gezond vee. Ook de keten eromheen is duurzaam georganiseerd.

Natuurmonumenten