Ga direct naar inhoud
Nieuws

81% maakt zich zorgen om landschap

12 maart 2019 | Natuurmonumenten

Het verdwijnen van bloemen, insecten en vogels in het buitengebied baart veel Nederlanders zorgen. Dat blijkt uit de Nationale Landschap Enquête van Natuurmonumenten.

Nationale Landschap Enquête

Afgelopen december hield Natuurmonumenten de grootste publieksraadpleging over ons landschap ooit. Ruim 45.000 volwassenen en 1.600 kinderen vulden enquête in, die is uitgevoerd door Wageningen Environmental Research.

Stiller en kleurlozer

81% van de volwassenen en 76% van de kinderen maakt zich zorgen over het landschap waarin zij leven. “Het valt mensen op dat ons landschap steeds stiller en kleurlozer wordt. Houtwallen, wilde bloemen en weidevogels verdwijnen. Daar komen eentonige landbouwvlaktes voor terug. Of oprukkende bebouwing,” aldus Marc van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten.

Namens de deelnemers roept Natuurmonumenten bestuurders op om natuur meer ruimte te geven in ons landschap. Zodat ons landschap ook in de toekomst beschermd blijft en mooier wordt. En wij zetten ons de komende tijd extra in voor meer wilde bloemen. Die geven het landschap weer kleur en zijn van levensbelang voor talrijke insecten en vogels.

Natuurrijk landschap geliefd

Gemiddeld krijgt het Nederlandse buitengebied een 7,5 als rapportcijfer. Regionaal zijn grote verschillen. Drenthe scoort een 8,1. Rondom de drie grootste steden is het rapportcijfer een 6 of lager.

Mensen waarderen hun woonomgeving hoger als ze meer dieren, bomen en bloemen zien. “Wilde bloemen vormen onze basis voor sterke natuur”, vertelt Van den Tweel. “Vorig jaar bleek uit onderzoek dat twee derde van alle insecten verdween in nog geen dertig jaar. Zonder bloemen geen insecten, zonder insecten geen vogels”.

Bloemrijker Nederland

Om de Nederlandse natuur te redden is het beschermen van onze natuurgebieden niet genoeg. Ook het buitengebied is daarvoor onmisbaar. Natuurmonumenten zet zich daarom in voor een bloemrijker Nederland. Iedereen kan helpen. In parken en tuinen, op bedrijventerreinen of in agrarisch gebied.

Natuurmonumenten vraagt grondeigenaren hun bermen, sloot- en akkerranden in te zaaien met wilde bloemen. En we werken actief samen met boeren. 81% van de deelnemers wil dat boeren beloond worden voor natuur- en landschapsvriendelijke maatregelen. Onze samenwerking met Campina is daar een mooi voorbeeld van. Samen met boeren brengen we bloemrijke bermen en bloeiende weides terug. Goed voor de boeren die extra beloond worden, en goed voor bloemen en insecten die meer ruimte krijgen.

Duurzame energie

De deelnemers vinden dat er ruimte moet zijn voor het opwekken van duurzame energie. Maar dan wel op logische plekken, zoals daken van woningen en bedrijven voor zonnepanelen. Windmolens willen ze bij snelwegen, havens en bedrijventerreinen. Natuurgebieden en kleinschalige landschappen vinden deelnemers ongeschikte locaties.

Verkiezingen

Bijna alle deelnemers vinden dat de overheid haar verantwoordelijkheid moet nemen als regisseur van ons landschap. Woningen, bedrijven, infrastructuur, energieopwekking, landbouw en natuur vragen allemaal om ruimte. Dat vraagt om zorgvuldig beleid.

Marc ven de Tweel: “Provincies zijn verantwoordelijkheid voor natuur en landschap. Zij nemen besluiten over de toekomst van ons landschap. Op 20 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Dat is hét moment voor alle Nederlanders om te kiezen voor een groen en levend landschap.”

Bekijk hier meer uitkomsten per provincie en infographics van de Nationale Landschap Enquête.

Bekijk hier de uitkomsten van het nationale natuuronderzoek van de OERRR

 

Natuurmonumenten