Ga direct naar inhoud
Nieuws

Actieplan EU goed voor Europese natuur

20 juni 2017

De Raad van Europese Milieuministers heeft gisteren unaniem ingestemd met het Actieplan voor natuur, mensen en economie. Met dit plan wordt weer vooruit gekeken naar versterking van de natuur in Europa. Natuurmonumenten is hier verheugd over en hoopt dat Nederland, en de andere EU-lidstaten, dit Actieplan met enthousiasme gaan oppakken.

Actieplan EU goed voor Europese natuur

In de aanloop van de behandeling van het Actieplan heeft Natuurmonumenten de staatsecretarissen Dijksma & Van Dam per brief gevraagd het plan te steunen en onder meer aandacht te vragen voor het landbouwbeleid en de financiering.

Actieplan is gevolg van de fitness check

Het Actieplan is een gevolg van de zogenaamde ‘fitness check’ van de Europese ‘natuurwetten’: de Vogel- en Habitatrichtlijnen. Dat was een uitgebreide evaluatie naar de effectiviteit van die richtlijnen. De uitkomst was dat de richtlijnen goed waren, maar dat de uitvoering moet verbeteren. Het vastgestelde Actieplan moet er nu voor zorgen dat de uitvoering verbetert.

Goed nieuws voor de Europese natuur

Dit Actieplan is goed nieuws voor de Europese natuur. Hiermee wordt weer vooruitgekeken naar hoe de natuur versterkt kan worden. Volgens Natuurmonumenten kan investeren in de natuur de spanning tussen natuur en economie verminderen. Immers, een sterke én biodiverse natuur kan ook best een stootje hebben.

Vervolg Actieplan

Nu is het zaak dat de lidstaten dit Actieplan met enthousiasme overnemen en er wordt ingezet op de fundamentele problemen van de natuur: de effecten van intensieve landbouw en de gebrekkige financiering van het beheer van het Europese netwerk van natuurgebieden, de zogenaamde Natura 2000 gebieden.

Meer informatie over het Actieplan

Het Actieplan kent vier prioriteiten:1. De richtsnoeren, kennis en samenhang met bredere sociaaleconomische doelstellingen verbeteren2. Politieke betrokkenheid opbouwen en de naleving verbeteren3. Versterken van de investeringen in Natura 2000 en het verbeteren van synergie tussen de EU fondsen4. Betere communicatie en voorlichting en grotere betrokkenheid van burgers, belanghebbenden en gemeenschappen

Dit betekent bijvoorbeeld dat de Europese Commissie het initiatief zal nemen om te onderzoeken wat de financiële behoefte is van het Europese natuurnetwerk en hoe natuurbescherming kan worden geïntegreerd in de EU-fondsen. Ook benadrukt de Raad van Milieuministers het belang van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid dat momenteel wordt geëvalueerd. Voor de uitvoering van dit Actieplan is het essentieel dat er ook gekeken wordt naar de invloed van dat landbouwbeleid op biodiversiteit en hoe dat beter kan. Ten slotte, wordt het rapport van het Hof van Auditoren aangehaald dat stelt dat de Europese fondsen veel beter moeten worden toegesneden op meetbare natuurdoelen zodat beter kan worden nagegaan of er ook daadwerkelijk natuurresultaat wordt geboekt.