Ga direct naar inhoud
Nieuws

Acute droogte Midden- en Zuidoost-Brabant vraagt om zuinig watergebruik

04 juni 2020 | Simone Prinsen

Het is kurkdroog in Midden- en Zuidoost-Brabant en dat houdt voorlopig aan. Daarom een dringende oproep aan alle Brabantse burgers, boeren en bedrijven: Gebruik vanaf vandaag minder water én houd de regen die komende weken valt zo lang mogelijk vast. Voor iedereen geldt, dat elke druppel telt. Ben zuinig op oppervlakte-, grond- en kraanwater.

droogte

#elkedruppeltelt

Met het uitdrukkelijk verzoek om heel zuinig te zijn met water slaan Brabants Landschap, Brabant Water, Molenstichting Noord-Brabant, Natuurmonumenten, Provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer Noord-Brabant, Vereniging Industriewater, Waterschap De Dommel, Landbouworganisatie ZLTO en gemeenten in het Dommelgebied de handen ineen. Ons (grond)water heeft dat nodig. De droogte van dit moment verdraagt geen uitstel.

Motorkapoverleg droogte

Bestuurders van deze 13 organisaties kwamen recent online bijeen voor een spoedoverleg om aanvullende maatregelen tegen droogte te bespreken. Vanaf nu worden  ‘motorkapoverleggen’ in het veld georganiseerd om  samen op lokaal niveau extra acties tegen droogte te ondernemen.

Nu water besparen en bewaren

Zo helpt iedereen mee om verdroging tegen te gaan:

  • Vang regenwater op en laat een regenbui niet in het riool verdwijnen. Koop nu een regenton of koppel je regenpijp af. Maak je tuin, inrit en dak groener. Laat regen in de grond zakken naar het grondwater. Er zijn gemeenten die subsidies geven. Aan de slag!
  • Een liter water minder uit de kraan = een liter diep grondwater besparen. Brabants drinkwater wordt van diep grondwater gemaakt.
  • Bespaar als bedrijf ook op water. Kijk kritisch of het slimmer kan in het bedrijfsproces.
  • Boeren die nog mogen beregenen: beregen gericht en nog zuiniger.
  • Een liter minder water oppompen om tuinen of gewassen te besproeien = 1 liter oppervlaktewater of (ondiep) grondwater besparen.
  • Woon je aan een (droge) sloot of greppel: dam met een zandzak of flinke plank de sloot tijdelijk af. Overleg wel even met de buren. Het regenwater blijft zo langer in de sloot staan en stroomt niet direct weg. Als er een hele natte periode aankomt en de sloot dreigt te overstromen, haal dan de zandzak of plank weg.  
  • Zie je kansen of oplossingen om in jouw omgeving het water beter vast te houden, neem dan contact op met het waterschap.

Niet eerder zo’n droge lente

Terwijl iedereen genoot van de ‘zonnigste lente sinds begin van de metingen’ (bron: KNMI), werd het elke dag droger. Het is droger dan ooit - in ieder geval dan recordjaar 1976 -  en we hebben al twee droge jaren achter de rug. De enige regen van betekenis dit voorjaar viel begin maart. April en mei waren record droog. Door warmte, wind en groeiende gewassen, planten en bomen neemt ook de verdamping toe. Het water in sloten en beken staat laag of ze zijn al drooggevallen. Het grondwaterpeil staat in het rood op de meeste plekken. Het watertekort onder en boven de grond neemt toe, terwijl met de warmte de behoefte aan water groeit: Natuurgebieden, parken en openbaar groen verdrogen, tuinen worden gesproeid, zwembadjes gevuld en landbouwgewassen beregend.   

De regen die de komende twee weken wordt voorspeld, is broodnodig, al is het voor de droogte een druppel op de gloeiende plaat. Op sommige plekken is nog maanden extra regen nodig om het grondwater aan te vullen.  

Simone Prinsen
Simone Prinsen