Ga direct naar inhoud
Nieuws

Akkoord over nieuw pachtstelsel

25 april 2016 | Natuurmonumenten

Na jarenlange onderhandelingen tussen enerzijds verpachters zoals de Federatie Particuliere Grondeigenaren (FPG) en anderzijds belangorganisaties van pachters zoals Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) is een akkoord bereikt over een nieuw pachtstelsel.

Akkoord over nieuw pachtstelsel

De staatssecretaris van Economische Zaken riep in 2014 op het verouderde pachtsysteem te evalueren. De regelgeving werd door alle partijen als knellend ervaren. Een gedeeld belang is het duurzame gebruik van de bodem. Indien de voorstellen wet worden, kan Natuurmonumenten eenvoudiger langjarige duurzame pachtovereenkomsten afsluiten met agrariërs. Dit komt het grondgebruik ten goede.

Betrokken partijen zijn LTO, Federatie Particulier Grondbezit, vermogensbeheerder ASR, de 12Landschappen en Natuurmonumenten, die donderdag 21 april tot een akkoord zijn gekomen. Lees de brief aan de staatssecretaris.

Natuurmonumenten