Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Alle politici van Nederland maken dit jaar kans op titel Groenste Politicus

17 april 2014 | Natuurmonumenten

Natuurmonumenten vernieuwt haar jaarlijkse verkiezing van Groenste Politicus: alle politici kunnen de eretitel winnen.

Alle politici van Nederland maken dit jaar kans op titel Groenste Politicus

Nieuwe formule

Marc van den Tweel, algemeen directeur van Natuurmonumenten licht de nieuwe formule toe: “Wij realiseren ons terdege dat er ook buiten politiek Den Haag veel goeds wordt gedaan voor de natuur. De afgelopen jaren hebben we gemerkt hoe belangrijk goede bescherming vanuit Brussel is. Tegelijkertijd is het natuurbeleid gedecentraliseerd van Rijk naar provincies. In veel waterschappen vinden projecten plaats op het snijvlak van water en natuur. En ook op lokaal niveau maken politici zich sterk voor natuurbehoud. Kortom: er zijn veel politici die goede dingen doen voor de natuur en die het verdienen om in de schijnwerpers te worden gezet. Daarom kiezen we ervoor om de verkiezing van Groenste Politicus dit jaar te verbreden en open te stellen voor alle politici.” Bekijk hier de brief (pdf)

Via de website groenstepoliticus.nl kunnen mensen politici nomineren en stemmen. De vijf kandidaten met de meeste stemmen op 1 juni gaan door naar de finale op maandagavond 16 juni. Dan kiest een jury een winnaar uit de vijf finalisten. Het is de bedoeling dat de Groenste Politicus van 2014 tastbare resultaten heeft geboekt op het vlak van natuur en landschap. Daarnaast moet hij of zij zich hebben ingezet voor het verbinden van natuur met andere sectoren als gezondheid, recreatie of water.

Noot voor de redactie, niet ter publicatie

Voor vragen van journalisten, Marlous van 't Pad Bosch 06-52525645 | @MarlousPadBosch | [email protected]

Natuurmonumenten