Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Appèl aan provincies voor bescherming trekganzen in de winter

28 juli 2014 | Natuurmonumenten

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer doen op maandag 28 juli een appèl aan de provincies om overwinterende ganzen komende winter adequaat te beschermen. Nederland heeft een internationale verantwoordelijkheid om verstandig om te gaan met trekganzen.

Appèl aan provincies voor bescherming trekganzen in de winter

Natuurorganisaties, boeren en provincies onderhandelden jarenlang over een oplossing voor een maatschappelijke probleem: de snelle toename van de populatie zomerganzen. Ganzen zijn van toegevoegde waarde in de natuur maar brengen voor tientallen miljoenen schade toe in de landbouw. Ook de natuur lijdt onder de huidige aantallen zomerganzen. Zo verdringen zij andere vogelsoorten. Ganzen in de winter daarentegen verblijven tijdelijk in Nederland en geven nauwelijks overlast. Daarom hebben natuurorganisaties in veel provincies ingestemd met een moeilijk compromis: het terugdringen van schade in de zomer door ganzen, in de winter krijgen ganzen rust. Zonder deze set afspraken dreigen ganzen het hele jaar door, zomer én winter afgeschoten te worden.

Tot ons ongenoegen is het Overijssel als enige provincie niet gelukt om breed gedragen afspraken te maken. Ganzen zijn hier vogelvrij verklaard. Tegen de verleende ontheffing hebben Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer samen met Vogelbescherming Nederland en Landschap Overijssel een zienswijze ingediend. Hiermee gaan zij formeel in bezwaar tegen de ontheffing voor het doden van ganzen in de winter. Zij hopen dat de provincie Overijssel haar besluit zal herzien en ook het natuurbelang in acht neemt.

Noot voor de pers

Neem contact op met persvoorlichters Marlous van 't Pad Bosch 06-52525645 | [email protected] of Margreet van Beem 06-55825191 | [email protected]

Natuurmonumenten