Ga direct naar inhoud
Nieuws

Berno Strootman benoemd als bestuurslid Natuurmonumenten

29 november 2021 | Marjolein Koek

De ledenraad van Natuurmonumenten heeft Berno Strootman benoemd als lid van het bestuur. Strootman brengt bijzondere kennis en ervaring op het gebied van landschap, erfgoed en natuur met zich mee.

Berno Strootman door Jiri Büller

Strootman: “Natuurmonumenten heeft in haar meerjarenstrategie de ambitie uitgesproken om naast het beschermen en beheren van haar natuurgebieden ook belangrijke rol te willen spelen in het mooier en biodiverser maken van het hele landschap. Die ambitie spreekt mij zeer aan. Natuurmonumenten is een grote vereniging, met meer dan 700.000 leden, en ik denk dat we samen nog veel meer gewicht in de schaal kunnen leggen als organisatie die invloed heeft op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Ik wil me er de komende jaren als bestuurslid graag voor inzetten om dat verder uit te bouwen.” Strootman volgt Martijn Weterings op. Weterings was acht jaar lid van het bestuur en dat is de maximale termijn. Hij trad daarom recent af.

Landschapsarchitect en oud-Rijksadviseur

Berno Strootman studeerde landschapsarchitectuur in Wageningen. Hij is eigenaar-directeur van Strootman Landschapsarchitecten en was daarnaast van 2016 tot 2020 Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving binnen het College van Rijksadviseurs. Hij heeft tal van publicaties op het gebied van landschappelijke ontwikkelingen op zijn naam staan, bijvoorbeeld in relatie tot landbouw en de energietransitie.

Nuchter en gedreven

Op 20 november 2021 bekrachtigde de ledenraad zijn benoeming. De vertrouwenscommissie ondersteunde zijn voordracht van harte: “De indruk die hij op ons heeft gemaakt is die van een gedreven en nuchtere persoon. Zijn liefde voor het landschap en het behoud ervan is oprecht en is voor hem een grote drijfveer in het leven. Dat maakt dat hij met zijn kennis, kunde en inzet past bij de waarden en doelstellingen waar Natuurmonumenten voor staat. Tegelijkertijd durft hij kritisch te zijn op de organisatie.”

Marjolein Koek
Marjolein Koek

Persvoorlichter