Ga direct naar inhoud
Nieuws

Beschermen van de grutto begint niet met het geweer

06 maart 2018 | Natuurmonumenten

Natuurmonumenten verzet zich tegen het voorstel van de Jagersvereniging om weidevogels te beschermen. Vos, hermelijn, bunzing, marter en zwarte kraai mogen voortaan dag en nacht worden gedood, zo willen de jagers. En dat het hele jaar door, ook wanneer ze jongen hebben. Met behulp van lichtbakken en vangkooien. Bovendien moet het jagers worden toegestaan om de nesten van beschermde vogels als ooievaars, bruine kiekendieven en buizerds te verwijderen. Niet alleen in weidevogelgebieden, maar vrijwel overal. Natuurmonumenten distantieert zich volledig van deze plannen en vreest dat weidevogels er de dupe van worden.

Vossenjongen

Weidevogel-alarm

Sinds de jaren '70 van de vorige eeuw neemt het aantal weidevogels in Nederland dramatisch af. Het voortbestaan van soorten als veldleeuwerik en grutto is in gevaar. Kemphaan en watersnip zijn al praktisch uit ons land verdwenen. Gelukkig wordt deze problematiek inmiddels overal erkend. Het weidevogel-alarm wordt breed geluid. De overheid, natuurorganisaties, onderzoekers en steeds meer boeren zijn op het juiste pad om het tij te keren.Weidevogelbeheer

Doeltreffende bescherming van weidevogels is wel degelijk mogelijk. Dat zien we in natuurgebieden. En dat zien boeren die rekening houden met weidevogels op hun land. Tientallen studies laten zien wat daarvoor nodig is: graslanden die rijk zijn aan insecten, het menu voor kuikens. Om dit te bereiken moet het grondwater omhoog en er niet teveel mest worden uitgereden. Laat maaien is ook belangrijk zodat kuikens hun dekking tegen roofdieren houden tot ze kunnen vliegen. In de praktijk kunnen boeren en natuurbeheerders prima samenwerken bij het inrichten van weidevogelgebieden, zoals dat bijvoorbeeld gebeurt in Eemland. Op het overgrote deel van het platteland gaat het echter slecht met weidevogels. De eentonige graslanden hebben vogels weinig goeds te bieden. Onze vertrouwde boerenlandnatuur kan de intensivering van de landbouw niet langer bijbenen.Predatoren

Predatie is een natuurlijk verschijnsel. Gezonde weidevogelpopulaties zijn ertegen bestand dat er ook roofdieren leven in ons landschap. Maar nu het zo slecht gaat met weidevogels wordt predatie een toenemend probleem. Daarom zijn er ook nu al mogelijkheden om predatoren te bestrijden in en rondom weidevogelgebieden. Het huidige faunabeleid zorgt voor een zorgvuldige, gebiedsgerichte aanpak. Daar mag geen verandering in komen. Alleen als leefgebieden verder helemaal op orde zijn, heeft het zin om te kijken naar bestrijding van predatoren. Een vrijbrief om zoveel mogelijk roofdieren te doden, helpt de grutto niet duurzaam vooruit.De redding van weidevogels ligt in het herstel van het landschap. Dáár moet de aandacht op gericht zijn. Laten we daar met alle betrokkenen voor blijven knokken. Met boeren, burgers, onderzoekers en jagers, maar zonder ongericht massaal afschot van (beschermde) wilde dieren.

Natuurmonumenten