Ga direct naar inhoud
Nieuws

Bijenkoningin Gezocht: actie Natuurmonumenten voor insecten

26 oktober 2017 | Natuurmonumenten

Natuurmonumenten feliciteert Carola Schouten met haar aanstelling als Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Tegelijkertijd wijst Natuurmonumenten haar er op dat er in dit prachtige werkdomein geen tijd te verliezen is. Het aantal insecten is de afgelopen 27 jaar met 76% afgenomen. Een zeer zorgelijke trend die gekeerd moet worden. Daarom komt Natuurmonumenten in actie.

Bijenkoningin Gezocht: actie Natuurmonumenten voor insecten

Natuurmonumenten ziet uit naar samenwerking met de minister en roept haar én alle andere Nederlanders op om in actie te komen. Het is hommeles in de natuur, maar de afname van insecten is onzichtbaar voor de meeste mensen. Daarom is deze actie gestart: iedereen moet weten dat zich een ecologische crisis voltrekt. Natuurmonumenten wil samen met de minister, boeren aan de slag om de massale insectensterfte te stoppen.

Onderzoek

Uit het Duitse onderzoek blijkt dat de aantallen insecten in de natuur in 27 jaar met 76% zijn afgenomen. Wetenschappers zijn het er over eens dat de situatie in Nederland niet anders is, of zelfs nog slechter. Ook vogels die insecten eten hebben het zwaar. De laatste jaren zijn in Noordwest-Europa meer dan 400 miljoen vogels verdwenen. De afname van vogels en insecten zegt veel over de staat van de natuur.

Petitie

De afname van insecten heeft veel oorzaken, maar een belangrijke rol ligt bij de intensieve landbouw. Natuurmonumenten wil, samen met de minister en de boeren, werken aan een gezond toekomstperspectief voor de landbouw in Nederland. We roepen Nederlanders op om hun stem te laten horen door de petitie op https://www.natuurmonumenten.nl/insecten te tekenen. Zo kunnen ze de nieuwe minister laten weten dat er geen tijd te verliezen is en dat we niet kunnen toelaten dat onze insecten verdwijnen.

Intensieve landbouw

In geen ander Europees land is het gebruik van landbouwgif zo intensief als in Nederland. De giffen en de uitstoot en neerslag van stikstof vernielen de leefomgeving van talloze planten- en diersoorten. Bodems raken uitgeput en verliezen hun vruchtbaarheid. We moeten in Nederland anders omgaan met landbouw, en dat kán ook. Onze landbouw moet natuurinclusiever, met meer aandacht voor bloemenrijke slootkanten, ruimte voor weidevogels, koeien in de wei en bomen en struiken in het veld. Zo maken we ons landschap weer groen en gezond.’

Eerlijke beloning voor ‘groene’ boeren

De nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mevrouw Carola Schouten, kan veel doen om deze transitie mogelijk te maken. Natuurmonumenten roept haar op om in de Europese Raad te pleiten voor een groene en duurzame landbouw in Europa en een einde te maken aan het gebruik van gifstoffen als glyfosaat en neonicotinoïden. Ook op nationaal niveau kan de minister belangrijke besluiten nemen. Steeds meer boeren kiezen al voor een omschakeling naar biologische of grondgebonden landbouw met aandacht voor natuur en landschap. Boeren die zich hiervoor inspannen moeten daarvoor een eerlijke beloning krijgen.

Natuurmonumenten