Ga direct naar inhoud
Nieuws

Boekpresentatie Het Akkerboek in Buijtenland van Rhoon

30 juni 2021 | Marjolein Koek

De akkerflora van Nederland is de laatste decennia erg achteruitgegaan. Elke akker is uniek, dus voor succesvol herstel en beheer moet je je percelen goed kennen en veel keuzes maken. Het Akkerboek bundelt tien jaar nieuwe en oude inzichten over bloemrijke akkers. Onze ecoloog Robert Ketelaar schreef mee aan het boek.

Akkerbloemen - Wendy Grobben

Nooit eerder verscheen een dergelijk standaardwerk op het raakvlak tussen landbouw en natuurbeheer. Het werk helpt boeren, natuurbeheerders, floristen en iedereen die zich met natuurinclusieve landbouw bezig houdt.

Boekpresentatie

Het Buijtenland van Rhoon is een van de voorbeeldgebieden in het boek. In deze unieke polder direct onder de rook van Rotterdam wordt op ruim 300 hectare natuurinclusief geboerd. Een passende omgeving voor de lancering van dit boek. Op deze plek vlakbij Rotterdam willen boeren, recreatieondernemers, natuurliefhebbers en verenigingen laten zien hoe het ánders kan. Landbouw met respect voor de natuur. Met aandacht voor eerlijk voedsel. Geteeld dichtbij de afzetmarkt. Teo en Ilse Geijzendorffer (LBI) overhandigen woensdag 30 juni de twee eerste exemplaren van Het Akkerboek aan Gerard Doornbos (voorzitter van LBI) en akkerbouwer Adjan Vos. 

Een complete handleiding voor ontwikkeling en beheer van bloemrijke akkers

Welke akkertypen en bijbehorende grondsoorten zijn er? Hoe krijg je soortenrijke akkers terug? Wat is gewenst akkerbeheer: van grondbewerking naar zaaien tot bemesting en oogst. Hoe kun je achteruitgang voorkomen en hoe maak je een akker geschikt voor de fauna? Dit boek beschrijft:

  • typen akkers in Nederland en bijbehorende grondsoorten
  • 94 kenmerkende (soms uitgestorven) akkersoorten
  • per soort afbeeldingen met levensstadia en gelijkende soorten
  • achtergrondinformatie over o.a. verspreiding, specifiek beheer en herintroductie
  • een standaardwerk voor boeren, natuurbeheerders en floristen

Het boek geeft een compleet overzicht over het landbouwkundig én ecologisch beheer van akkers met zeldzame wilde planten. Eveneens worden alle bijzondere planten in al haar levensstadia afgebeeld: van kiemplant tot zaaddoos. Dit boek is tot stand gekomen in samenwerking met Kennisnetwerk OBN, Natuurmonumenten, Louis Bolk Instituut, B-Ware, Natuurbalans en Eichhorn Ecologie.

Over de auteurs

Peter Verbeek is mede-eigenaar van Natuurbalans te Nijmegen. Udo Prins werkt als onderzoeker ‘Duurzame Teelt’ bij het Louis Bolk Instituut. Robert Ketelaar is landschapsecoloog bij Natuurmonumenten. Karl Eichhorn is zelfstandig onderzoeker en adviseur ecologie in Wageningen. Emiel Brouwer is senior-onderzoeker natuurherstel en bodem bij B-Ware.

Verkrijgbaar in de boekhandel en via https://knnvuitgeverij.nl/artikel/het-akkerboek.html

 

Marjolein Koek

Persvoorlichter landelijk & oost (Gld)