Cookies op Natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten respecteert de privacy van jouw gegevens

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en jouw browserervaring te verbeteren, om te integreren met sociale media en jou relevante advertenties te laten zien die op je interesses zijn afgestemd. Klik op "Ik wil een optimaal werkende website" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op de link om jouw voorkeuren voor cookies te wijzigen.Meer uitleg over cookies

Kies jouw cookie instelling

Kies eerst de cookies die je wilt toestaan
Nieuws van de boswachter

Boeren en boswachters op cursus natuurbeheer en ondernemerschap

04 NOVEMBER 2016 | Geeke Remmelts

Een gemengd gezelschap van agrarisch ondernemers en terreinbeheerders start 17 november in Dronten met een nieuwe cursus Natuurbeheer en ondernemerschap. Ze gaan zich verdiepen in het natuurbeheer van cultuurlandschappen als graslanden. Het programma is ontwikkeld door de stichting Van Groene Waarde samen met Aeres Hogeschool Dronten, HAS Den Bosch, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

Boeren en boswachters op cursus natuurbeheer en ondernemerschap

Wederzijds begrip voor optimale samenwerking

Het is bijzonder dat agrarische ondernemers en terreinbeheerders samen optrekken om hun kennis en vaardigheden te vergroten. Ze kunnen veel van elkaar leren. Voor boswachters is het prettig werken met boeren die vanuit natuur- en landschapsdoelen kunnen denken en die weten hoe ze daaraan bij kunnen dragen. Boeren waarderen het wanneer boswachters begrijpen waar zij mee te maken hebben. Wederzijds begrip is belangrijk voor een optimale samenwerking, waarmee natuurdoelen worden behaald en natuur(beheer) een integraal onderdeel is van een gezond bedrijf.

Tegenstelling landbouw en natuur verkleinen

Geert van der Veer, directeur van stichting vangroenewaarde: “Onze ambitie is om de tegenstelling tussen natuur en landbouw te verkleinen. Daarbij zijn boeren en terreinbeheerders die elkaars taal spreken en natuurondernemers die in en met de natuur werken van onschatbare groene waarde.” De cursisten hebben ook hun eigen ambitie. Sommige boeren pachten grond van een terreinbeherende organisatie of willen dat gaan doen. Anderen willen eigen grond omvormen tot natuur met een hogere biodiversiteit en integreren in hun bedrijfsvoering. Sylvie Tuinman, boswachter bij Natuurmonumenten: "Na mijn bosbouw en milieukunde studies wordt deze cursus een mooie aanvulling om met de pachters van De Wieden samen te werken en hun vak beter in de vingers te krijgen."

Kijk voor meer informatie op www.vangroenewaarde.nl

Geeke Remmelts