regio

Twente

nieuws

'Boskap voor vliegveld Twente onaanvaardbaar'

Natuurmonumenten vindt het grootschalig kappen van bossen voor de luchthaven bij Enschede volstrekt onaanvaardbaar. Zij steunt de stichting Lonnekerberg in hun actie om de plannen voor een vliegveld in Twente ingetrokken te krijgen.

Twentse landschap vernield

Menno Huge, beleidsmedewerker van Natuurmonumenten: "Het vliegveldplan ontwikkelt zich tot een drievoudige ramp. Lawaai van laag overkomende vliegtuigen zullen de rust, ruimte en stilte van Twente ernstig aantasten. Nu blijkt dat ook een aantal bossen moeten worden gekapt, waarmee de natuur en het prachtige Twentse landschap ontmanteld wordt. Tenslotte blijkt uit de nieuwste gegevens dat het vliegveld economisch niets voorstelt. Het Luchthavenbesluit spreekt over 190 banen in het jaar 2034, maar dan nog moet Twente tweemaal zoveel passagiers krijgen als vliegveld Eelde en Maastricht samen."

Waardevolle bossen

Natuurmonumenten bezit en onderhoudt tientallen hectares van het bos dat gekapt moet worden. Beheerder Jaap Braad: "De bossen in Twente zijn heel waardevol. Oud loofbos op rijke, vochtige bodem, met bronnen van beken, heel zeldzaam. Er komen bijzondere loofbomen voor zoals de inheemse winterlinde. En in dit soort bossen zitten vleermuizen, uilen en vijf soorten spechten, etc.” Door de komst van de luchthaven kan meer dan 840 hectare bos in Twente verdwijnen.

Vliegveld Twente overbodig

Natuurmonumenten heeft zich altijd al verzet tegen het vliegveld waarvan nooit is aangetoond dat het nuttig of noodzakelijk is. Natuurmonumenten is niet tegen vliegvelden, maar wel tegen onnodige vliegvelden. Gezien de nabije ligging van het Duitse vliegveld FMO, is dit vliegveld absoluut overbodig. Een andere invulling van het gebied met veel groen en functies die daar baat bij hebben zoals recreatie en zorg zal een veel grotere economische impuls geven omdat dit meer werkgelegenheid oplevert dan het vliegveld.

Groen alternatief

Natuurmonumenten roept de overheid op om de planvorming voor het vliegveld te staken en werk te maken van een goed alternatief. Een update van het goed onderbouwde plan ‘De Twentse Basis’ ligt voor de hand. Menno Huge: "Hopelijk hebben bestuurders de moed om de stekker eruit te trekken en te gaan werken aan een beter alternatief, nu steeds duidelijker wordt hoe groot de nadelen en hoe klein de voordelen zijn."

Steun de natuur

Help Natuurmonumenten om de bossen in Twente te behouden! Met jouw lidmaatschap komen we op voor de natuur, zodat we hiervan blijven genieten.

Je bent al lid vanaf € 2,50 per maand

word nu lid