Ga direct naar inhoud
Nieuws

Boswachter André Donker vertrekt

12 december 2018 | Natuurmonumenten

Boswachter André Donker neemt na 36 jaar afscheid van Natuurmonumenten.

Andre Donker

Dag leden, donateurs en fans van Natuurmonumenten. Per april 2019 vertrek ik bij Natuurmonumenten, na ruim 36 jaar en 8 maanden. Ik kijk terug op een periode waarin in we prachtige resultaten wisten te bereiken voor de natuur in ons land. Hieronder een korte terugblik langs een aantal hoogtepunten.

Drents-Friese Wold

Op 1 september 1982 startte ik mijn loopbaan in Berkenheuvel te Diever. Dit voormalige landgoed groeide uit tot een nationaal park, het Drents-Friese Wold. Om de natuur in dit gebied de ruimte te geven, hebben we diverse maatregelen uitgevoerd, vooral gericht op een hogere en toekomstbestendige biodiversiteit. Zo zorgde het project ‘Herinrichting Vledder Aa’, voor herstel van de waterhuishouding. Mijn idee voor renovatie van de Huenderweg haalde het ook en geldt nu als één van de alle mooiste wegen van Drenthe, waar overstekende dieren altijd voorrang hebben. Ik zette hiervoor een crowdfundingactie op en plaatste die op het destijds nieuwe medium twitter. De actie bracht genoeg geld op om acht faunapassages aan te leggen. Dankzij de hulp van burgers uit heel ons land keerde de das terug naar het gebied, en daar zit hij nog steeds.

Mantingerveld en Dwingelderveld

In het Drentse Mantingerveld breidden we vier kleinere heidegebieden uit via de aankoop van landbouwgronden. Deze vormden we om tot een fraai aaneengesloten heidegebied waar zelfs de grote tegenstanders van toen inmiddels trots op zijn.

Ook het Dwingelderveld, het grootste natte heidegebied van Noordwest-Europa hebben we veel groter kunnen maken. Na ruim 40 jaar konden we eindelijk een midden in het heidegebied liggende landbouwenclave aankopen. Daarna kon ook hier de schop in de grond.  We zorgden ervoor dat we water in het Dwingelderveld vasthielden. Zo ontstond een gebied waar zelfs broedende kraanvogels weer een thuis vonden. Deze plek is nu echt het visitekaartje van Drenthe.

Marker Wadden

Na deze projecten in Drenthe verhuisde ik naar een nieuw en nog groter natuurherstelproject, Marker Wadden. Een nieuwe natuureilandengroep in het Markermeer. Te midden van het groene en doodse water fungeren deze eilanden als vogelparadijs waar inmiddels duizenden vogels broeden of kortstondig neerstrijken in de voor- en najaarstrek. De eilanden zorgen voor een nieuwe dynamiek, ook in het water eromheen. Dat gaat sneller dan we dachten. Nu, na vierenhalf jaar zien we de waternatuur zich herstellen. Ook  het bezoekerseiland is al voor het publiek geopend.

Media

Als boswachter/woordvoerder van Natuurmonumenten kwam ik veelvuldig in het nieuws om de natuur een gevoel en een stem te geven en iedereen te laten zien hoe mooi ze is. Als we natuur die echte aandacht geven, willen we ook beter voor haar zorgen en beschermen. Ik beschreef vaak de schoonheid van natuur, maar benoemde daarbij altijd de  directe bedreigingen. Zo sneed ik in mijn periode als boswachter/woordvoerder alle onderwerpen aan die er speelden. Soms bracht mijn werk me in Den Haag, waar ik discussies voerde over wildbeheer en de nieuwe natuurwet. Soms wonnen we een debat, maar helaas liep het ook wel eens anders en moesten we ons verlies nemen.

Tot ziens!

Alles wat ik meemaakte in mijn werk voor Natuurmonumenten, heeft mij gevormd tot de mens die ik nu ben. Ik draag voor altijd mijn zorgen over de natuur met mij mee – over de weidevogels, de insectenstand, klimaatveranderingen en het verlies aan biodiversiteit. Mijn baan bij Natuurmonumenten stopt, maar ik blijf wel werken voor de natuur, zij het in een andere werkvorm en bij een andere organisatie.

Mag ik je hartelijk danken voor de grote steun aan de natuur en het werk van Natuurmonumenten? Het werk is niet af, de natuur staat nog steeds onder druk. Daarom hoop ik dat je de boswachters van Natuurmonumenten blijft steunen.

Ik zet mijn loopbaan voort als boswachter natuureducatie op Kroondomein Het Loo en als parttime docent toegepaste biologie. Dat laatste vanuit de overtuiging dat we meer moeten doen om jongeren te motiveren op te komen voor een groene gezonde leefomgeving.

Nogmaals hartelijk dank en wellicht tot ziens. Ik wens jou en Natuurmonumenten alle goeds voor de toekomst.

Hartelijke groet,

André Donker

Natuurmonumenten