Ga direct naar inhoud
Nieuws

Brabantse natuurorganisaties bieden waterschappen oplossingen voor droogtecrisis

29 mei 2020 | Simone Prinsen

Het is alweer een droog voorjaar, met het vooruitzicht op een mogelijke derde droge zomer. Dat baart de Brabantse Milieufederatie, Natuurmonumenten en Brabants Landschap grote zorgen. Om de droogtecrisis aan te pakken doen de organisaties concrete suggesties aan de Brabantse waterschappen om de schade aan de natuur te verkleinen.

Droogte Moergestels Broek

Met een derde droge zomer op rij lijkt het een trend te worden en waterschappen zijn er nog steeds niet op voorbereid. De negatieve gevolgen van de droogte en de lage grondwaterstanden zijn overal merkbaar, maar vooral in de natuur. Want de landbouw kan dit watertekort met beregening aanvullen, de drinkwater- en industriesector kan extra  pompen, de natuur niet. En deze droogte komt bovenop de al structurele verdroging.

Brabantse natuur als oplossing

De beste oplossing is het vergroten van de watervoorraad, zo schrijven de drie Brabantse natuurorganisaties in een gezamenlijke brief. “Er valt jaarlijks genoeg water maar er moet meer water worden opgeslagen in de bodem. De Brabantse natuur biedt hiervoor een oplossing. In natuurgebieden kan water worden geconserveerd en door natuurgebieden met elkaar te verbinden ontstaan robuustere gebieden In natuurlijk ingerichte beekdalen kunnen neerslag- pieken beter worden opgevangen en geïnfiltreerd dan in rechtgetrokken beken.”

De Brabantse natuur is een integraal onderdeel van een robuust watersysteem. Naast maatregelen in natuur pleiten de organisaties ook voor maatregelen buiten de natuurgebieden om de verdroging op te lossen. Het gaat dan onder andere om aangepast maaibeheer, flexibilisering van de schouw en een evenwichtige verdeling van de (grond)watervoorraad.

Waterbehoefte van natuur

Zolang de (grond)watervoorraad niet voldoende is voor de watervraag van landbouw én natuur, vragen de natuurorganisaties om te sturen op een evenwichtige verdeling van het (grond)water, vooral in de kritische droge maanden. Het kwantificeren van de waterbehoefte van de natuur, zoals dat voor de landbouw en andere onttrekkers al eerder is gebeurd, wordt momenteel door de terreinbeherende organisaties en Brabantse Milieufederatie uitgevoerd en is naar verwachting voor de zomer afgerond.

Simone Prinsen
Simone Prinsen