Ga direct naar inhoud
Nieuws

Brede coalitie zet schouders onder meer biodiversiteit in Noord-Holland

13 maart 2019 | Astrid Schoenmaker

Vijftien Noord-Hollandse organisaties, waaronder Natuurmonumenten, hebben de handen ineengeslagen om het landelijke Deltaplan Biodiversiteit in Noord-Holland uit te voeren. Ze willen met het Noord-Hollandse plan ‘Groen Goud’ meer biodiversiteit in natuur- en landbouwgebieden.

Bloemrijk grasland

De coalitie wil het Nationaal Natuurnetwerk voltooien en de natuurkwaliteit daar vergroten. Ook staan vijf natuurprojecten in diverse regio’s op het programma. Voor landbouwgebieden zijn zeven mogelijke maatregelen genoemd, die er toe moeten leiden dat de biodiversiteit op 15.000 hectare landbouwgebied wordt vergroot.  

Meer akkernatuur en bloemrijk grasland

De komende vier jaar gaan de organisaties hun plan verder uitwerken en uitvoeren. Voor de korte termijn geven zij prioriteit aan de voltooiing van het Nationale Natuurnetwerk, aan de uitbreiding van de hoeveelheid akkernatuur en aan meer kruidenrijk grasland. Daar kunnen al op korte termijn forse stappen worden gezet.

Deltaplan kan niet zonder steun provincie

Voor de uitvoering van het Deltaplan is de steun van de provincie nodig, zowel voor regelgeving en beleid als om de financiering. Maar de provincie wordt ook gevraagd om andere organisaties en instanties te enthousiasmeren en hen mee te krijgen bij de uitvoering. Het plan wordt in de aanloop naar de verkiezingen en bij de daarop volgende collegeonderhandelingen onder de aandacht gebracht van de (komende) leden van de provinciale staten van Noord-Holland.

Samenwerkende organisaties van Deltaplan Groen Goud

Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, LTO Noord Noord-Holland, Vereniging BioNH, NLG Holland, agrarische collectieven De Lieuw, Hollands Noorden, Water, Land & Dijken en Noord-Holland Zuid, onderwijsinstelling Clusius College, Amsterdam Green Campus, Bureau Wij.land en de Rabobank kring Noord-Holland Noord.

Astrid Schoenmaker

Bioloog en tuinfan