Ga direct naar inhoud
Nieuws

Buitenplaatsen favoriet bij spechten

14 januari 2022 | Geeke Remmelts

De ‘s-Gravelandse Buitenplaatsen blijken zeer in trek bij spechten. Maar liefst vijf verschillende soorten hebben afgelopen jaar gebroed in het natuurgebied. Dat is een van de opvallendste resultaten van het broedvogelonderzoek 2021 op de buitenplaatsen Schaep en Burgh, Boekesteyn en Bantam.

Middelste bonte specht

Duidelijke toename

In het voorjaar van 2021 hebben leden van de Vogelwerkgroep het Gooi en Omstreken de bossen van deze drie buitenplaatsen geïnventariseerd op broedvogels. Daarbij zijn maar liefst 522 territoria (leefgebieden) vastgesteld van 47 verschillende soorten vogels. Dat is een flinke toename vergeleken met de vorige telling van 2014. Boswachter Ecologie Luc Hoogenstein: “De toename heeft meerdere oorzaken. Het bos wordt ouder, waardoor er meer nestgelegenheid ontstaat voor boombewonende soorten. Sommige soorten vertonen landelijk een positieve trend, waardoor ze ook in aantal toenemen in gebieden waar ze voorheen schaarser waren.”

Spechten floreren

Bijzonder is dat voor het eerst de middelste bonte specht als broedvogel werd vastgesteld. Boswachter Hoogenstein: “Heel gaaf, en meteen twee territoria! Het past binnen het beeld van deze soort voor Nederland, ze zijn al jaren bezig met een westwaartse opmars. In 2019 en 2020 heb ik in het gebied ook al een enkele middelste bonte specht gezien, maar een echt territorium konden we toen niet vaststellen. Nu wel, en dat is geweldig nieuws!” Ook de andere spechtensoorten van Nederland voelen zich prima thuis op de Buitenplaatsen: de grote bonte specht, de kleine bonte specht, de imposante zwarte specht en de ‘lachende’ groene specht.

Ree, eekhoorn en verrassende aalscholver

Opvallend is de toename van de duiven in het gebied. Zowel de houtduif als de holenduif zijn in aantal ruim verdubbeld. Boswachter Hoogenstein: “Het is een beetje koffiedik kijken hoe dat komt. Feit is wel dat beide soorten landelijk in aantal toenemen, en dat beeld zien we hier ook”. Een verrassing voor de tellers was de broedende aalscholver die tijdens hun laatste ronde werd ontdekt. Deze watervogel heeft een grote broedkolonie in het Naardermeer, maar dit exemplaar kon de rust op de Buitenplaatsen blijkbaar wel waarderen. 

Zelf vogels zien? 

Loop een van de wandelroutes over de Buitenplaatsen en je heb goede kans dat je onderweg verschillende van de vogels ziet. Zeker in het voorjaar zijn de roffelende spechten niet te missen! 

Ga naar de wandelroutes 

Geeke Remmelts
Geeke Remmelts

Boswachter Communicatie en Beleven