Ga direct naar inhoud
Nieuws

Column stadsboswachter Maurice: Bomen en struiken in de Zuidpolder

01 maart 2018 | Natascha Hokke

Stadsboswachter Maurice Kruk werkt aan de Noordrand van Rotterdam, op het Rotterdams platteland en bij Melkschuur Zuidpolder. Samen met vrijwilligers onderhoudt hij hier de oer-Hollandse poldernatuur. Of laat hij natuurliefhebbers tijdens een wandeling vanaf Rotterdam CS zien dat natuur overal is, ook in de stad!

Boswachter Maurice

Bomen en struiken in de Zuidpolder

De Zuidpolder en polder Schieveen zijn twee belangrijke, relatief nieuwe, natuur- en recreatiegebieden in de Noordrand Rotterdam. Met de komst van de rijksweg A13/A16 door de zuidkant van deze gebieden verliezen we helaas weer een deel groengebied. Maar van de nood is ook een deugd te maken. Bij de inrichting van de Zuidpolder met nieuwe watergangen en natuurvriendelijke oevers is veel grond vrijgekomen. Die grond is in de loop van 2017 op heuvels in de Zuidpolder gedeponeerd. Deze heuvels houden de (toekomstige) snelweg enigszins uit het zicht en zullen daarnaast het geluid van het verkeer dempen. Om deze effecten verder te versterken, en ook om deels het natuurverlies te compenseren, zijn tussen november 2017 en januari 2018 door de vrijwilligers van de Noordrand Rotterdam duizenden bomen en struiken op de heuvels aangeplant. Een hele grote klus, die met veel inzet in weer en wind is uitgevoerd. Daarnaast zijn ook door een loonwerker nog heuvels ingeplant. Het merendeel van de aanplant bestaat uit struiken, omdat vanwege de nabijheid van het vliegveld voorkomen moet worden dat zich kolonievogels zoals bijvoorbeeld blauwe reigers zich gaan vestigen in de bomen. De struiken zijn veelal doornig, bloem- en bedragend, denk bijvoorbeeld aan meidoorn, sleedoorn en hondsroos. Mooi als schuilplek en voer voor veel vogels, maar ook diverse insecten zullen daarvan gaan profiteren. En gezien het op grote schaal verdwijnen van die laatsten, een probaat middel om de omstandigheden weer wat te verbeteren. Het zal enige jaren duren voordat de struiken enig formaat hebben gekregen en ze hun bloemen- en bessenpracht gaan vertonen. Nog even geduld dus, maar het belooft een mooie toekomst te worden!

Meer stadsboswachter Maurice?

Voor een dagelijks kijkje achter de schermen, prachtige foto's of het laatste nieuws kun je boswachter Maurice volgen op Twitter!

Of kijk hier voor de eerdere columns van stadsboswachter Maurice >>

Natascha Hokke
Natascha Hokke

Boswachter