Ga direct naar inhoud
Nieuws

Dag bijen, dag bloemen, dag vogels

07 november 2018 | Natuurmonumenten

Als Natuurmonumenten hameren we al het hele jaar op het schrikbarende verlies van het aantal insecten. Dat verhaal staat niet op zichzelf. Een aantal weken geleden rapporteerde het Wereld Natuur Fonds dat sinds 1970 wereldwijd 60 procent van de wilde dieren verdween. Deze week komt Vogelbescherming met het boek Bedreigde vogels. Daarin lees je hoe al negen soorten broedvogels uit Nederland verdwenen. Zeker tien soorten vogels wacht op korte termijn hetzelfde lot. Al deze alarmerende berichten behoren tot hetzelfde grotere verhaal: het gaat slecht met de natuur.

Grutto heeft niet tot 2030

Van de insecten verdween in Nederland bijna driekwart in nog geen 30 jaar. Reden voor groot alarm, want insecten zijn onmisbaar, als voedsel, als opruimers, als bestuivers en als bodemverbeteraars. Ze zijn, kortom, onmisbaar voor iedere vorm van leven. Ook voor ons, mensen. Daarom besloten onze boswachters een jaar lang de schijnwerpers te richten op deze kleine beestjes. Lees meer over insecten

Niet alleen insecten

De achteruitgang in verscheidenheid en aantallen insecten staat niet op zichzelf. Zo zijn de verdwenen vogels die Vogelbescherming benoemt in haar boek weer een direct gevolg van die insectensterfte. De meeste vogels leven namelijk – zeker als ze jong zijn – op een dieet van insecten. De oorzaak? De grote veranderingen in ons land van de afgelopen decennia heeft een enorme effect op de vogelbevolking. In vrijwel alle leefgebieden gaat het slechter met vogels.

Minder natuur in boerenland

Het meest dramatisch is de situatie in het boerenland. Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw verdween met de Nederlandse kleinschalige landbouw ook de natuur uit het platteland. Houtwallen, kruidenrijk grasland, slootjes en plassen vielen ten prooi aan de ruilverkaveling en industrialisering. Om met zware machines te kunnen werken, werd de grondwaterstand vaak drastisch omlaag gebracht. Daarbij nam de veestapel toe, maakte gewassen als rogge en gerst plaats voor mais en deden kunstmest en pesticiden in de vorige eeuw hun intrede. In die wereld is steeds minder plaats voor bloemen, bijen, vlinders en weidevogels.

Ruimte maken voor natuur 

Het roer moet om. Zoveel is wel duidelijk. Maar hoe kunnen we de negatieve trend keren? En wat kan jij doen? De rapporten zijn zo angstaanjagend en overweldigend dat je er een onmachtig gevoel aan kunt overhouden. Toch kunnen we gezamenlijk voor een ommekeer zorgen, zodat er bijvoorbeeld minder pesticiden worden gebruikt en meer ruimte te maken voor natuur. En met hulp van onze leden komen we op voor alle natuur. Niet alleen in de natuurgebieden zelf, maar ook daarbuiten. Zo eisen we meer ruimte voor natuur, zowel in het landschap als in de harten van mensen. 

Natuurmonumenten