Ga direct naar inhoud
Nieuws

Deze ingrijpende aanpak is nodig voor de Nederlandse natuur’

10 juni 2022 | Marjolein Koek

‘Zojuist verschenen de brieven ‘Startnotitie Nationaal Programma Landelijk gebied’ van minister Van der Wal (LNV) en ‘Perspectieven voor agrarische ondernemers’ van minister Staghouwer (LNV) over de transitie naar een duurzamere landbouwsector en buitengebied. We zijn blij dat er nu duidelijke stikstofreductiedoelen per gebied worden gesteld, waaraan later water- klimaat- en natuurdoelen worden toegevoegd. Dat zien Natuur & Milieu en Natuurmonumenten als ingrijpende, maar noodzakelijke route om de Nederlandse natuur te redden.

Natuur en landbouw

Want de natuur in Nederland is in slechte conditie. Als er nu niets gebeurt, ontstaat onomkeerbare schade aan natuur, met uitsterven van plant- en diersoorten als gevolg. Dat heeft ook grote invloed op ons eigen welzijn. Het is bemoedigend om een minister te zien die de handschoen oppakt om deze crises te lijf te gaan.

Onderdeel van de aanpak is een gebiedskaart waarop is aangegeven in welke gebieden hoeveel stikstofreductie moet worden gerealiseerd. Rondom Natura2000 gebieden is meer reductie nodig dan in minder kwetsbare gebieden. We beseffen dat de maatregelen voor boeren en andere grote uitstoters in en om de kwetsbare gebieden heel ingrijpend zijn, maar de plannen zijn noodzakelijk om het tij nog te keren. Het kabinet heeft ruim 24 miljard euro gereserveerd voor onder andere hulp bij aanpassing van het boerenbedrijf naar minder stikstofuitstoot en uitkoop. Met de voorgestelde plannen biedt het ministerie een concreter perspectief om niet alleen de stikstofdoelen, maar ook klimaat- water- en natuurdoelen te behalen. Dit geeft duidelijkheid en zekerheid aan alle betrokkenen en hierdoor komt een gezonde bodem en een veerkrachtige natuur weer in zicht. Dit hebben we als land ook nodig voor een krachtige economie, waarmee er weer perspectief en duidelijkheid ontstaat voor boeren en bouwers om te investeren en om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. De minister stelt dat een evenredige bijdrage van alle sectoren om stikstofuitstoot te reduceren het uitgangspunt is. Dit vinden de natuurorganisaties terecht.

Natuur & Milieu en Natuurmonumenten blijven samen met boeren, bedrijven en bouwers werken aan oplossingen voor een duurzaam evenwicht tussen natuur en economie.’

Verder lezen

Marjolein Koek
Marjolein Koek

Persvoorlichter