Ga direct naar inhoud
Nieuws

Eerste Kamer stemt in met stikstofwet

09 maart 2021 | Marjolein Koek

Vandaag stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel “stikstofreductie en natuurherstel” van demissionair minister Schouten. Hoewel Natuurmonumenten kritisch blijft op de wet, kunnen we nu eindelijk weer echt aan de bak met broodnodig natuurherstel.

Heide Sprengenberg

Natuurmonumenten blijft pleiten voor snellere reductie van de stikstofuitstoot. Nu ligt er wel een basis waarmee de crisis kan worden aangepakt, zodat we werk kunnen maken van het terugbrengen van de uitstoot enerzijds en het herstellen van robuuste natuur anderzijds.

Aangescherpte doelen

In aanloop naar de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer gaf Natuurmonumenten – samen met andere natuurorganisaties - advies aan zowel de politiek als het Rijk om de wet aan te passen, zodat de natuur écht de kans krijgt om zich te herstellen. In gesprekken hebben wij onze zorgen geuit over juridische houdbaarheid van het voorstel en het ontbreken van heldere keuzes om de uitvoerbaarheid te borgen. Na behandeling in de Tweede Kamer en enkele aangenomen amendementen zijn onder andere de reductiedoelen in de wet aangescherpt. Nu moeten we samen met alle betrokken partijen werken aan een nieuwe inrichting van Nederland, waarbij de grootste uitstoters van stikstof en de meest stikstofgevoelige natuurgebieden niet meer één slootje van elkaar verwijderd liggen. Die klus kan nu beginnen.

Wat er nu is vastgelegd

Door in te stemmen met het wetsvoorstel moet in 2025 40 procent van de natuur die gevoelig is voor stikstof weer gezond zijn. In 2030 is dat 50 procent en in 2035 74 procent. Om een vergunning te krijgen voor een project is het noodzakelijk dat vooraf aantoonbaar is dat er geen toename van stikstofneerslag plaatsvindt in een van de beschermde natuurgebieden. Ook is er tot 2030 in totaal zes miljard euro beschikbaar voor de uitvoering van dit beleid. De helft daarvan is bestemd voor het herstel van de natuur.

Wat voorafging

De stikstofuitstoot in Nederland is hoog. Daardoor staat onze natuur ernstig onder druk. Planten- en diersoorten verdwijnen uit Nederland, door de overmaat aan ammoniak en stikstofoxiden. Alleen door de stikstofuitstoot fors te verlagen, kunnen we kwetsbare natuur in ons land behouden en herstellen. Op 29 mei 2019 sprak de Raad van State uit dat het vorige Nederlandse stikstofbeleid – het Programma Aanpak Stikstof (PAS) – geen geldig instrument was voor vergunningverlening. Omdat er een streep door de PAS werd gezet, moest de overheid met een nieuw stikstofbeleid komen die de natuur in Nederland beter beschermt en weer ruimte biedt voor economische ontwikkeling. Op 13 oktober 2020 stuurde minister Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een wetsvoorstel “stikstofreductie en natuurherstel” naar de Tweede Kamer met het voornemen met deze wet uit de stikstofcrisis te komen.

Marjolein Koek
Marjolein Koek

Persvoorlichter