Ga direct naar inhoud
Nieuws

Enquete over onze omgang met bomen

29 mei 2019 | Marjolein Koek

De afgelopen maanden ontstond discussie over het kappen van bomen. We merken dat sommige keuzes die we maken in ons bosbeheer vragen oproepen bij onze achterban. Als vereniging willen we opkomen voor de natuur en steun van onze achterban is daarvoor onmisbaar. Daarom is nu een enquête ontwikkeld die ingaat op onze omgang met bomen.

Open plek in het bos

Om recht te doen aan de vragen, hebben we gekozen voor ‘een pas op de plaats’. Ondertussen vragen we onze achterban wat zij vinden van de keuzes die we maken. Je helpt ons door jouw mening te geven. Het invullen van de enquête duurt 5-10 minuten en invullen kan volledig anoniem.

De enquête is inmiddels gesloten

Daarnaast gaan we in gesprek met onze ledencommissies en vinden op de plekken waar plannen zijn voor het kappen van bomen, gesprekken plaats met omwonenden en gebruikers. De uitkomst van die gesprekken leiden mogelijk tot een heroriëntatie op onze omgang met bos en bomen. In juli publiceren we op onze website de resultaten van de enquête, van de gesprekken én onze plannen voor de toekomst.

Achterban betrekken

Het is niet de eerste keer dat Natuurmonumenten de leden betrekt bij keuzes die gemaakt worden. Eerder werden thema’s zoals de omgang met wilde dieren en recreatief medegebruik van natuurgebieden met de achterban besproken. Nu willen we onze omgang met bomenkap graag met onze achterban bespreken. Daarbij staat onze missie centraal: knokken voor het behoud van rijke en gezonde natuur in Nederland. Samen willen we tot oplossingen komen die goed zijn voor natuur én klimaat.

 

Marjolein Koek
Marjolein Koek

Persvoorlichter